Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Stor forskel i udviklingen i 65+årige på tværs af kommuner

Ældre Sagens analyse af udviklingen i demografi i 2021
Vi bliver flere og flere danskere. At befolkningen vokser skyldes især, at antallet af 65+årige er steget markant. Antallet af 65+årige er steget med 26,0 pct. siden 2011, mens antallet af 0-64-årige kun er steget med 0,8 pct. Det viser tallene, som Danmarks Statistik offentliggjorde i februar.

Der er stor forskel i stigningen i antallet af 65+årige på tværs af kommunerne. I Rødovre er antallet af 65+årige steget med 8,9 pct. mellem 2011 og 2021, mens antallet er steget med 59,5 pct. på Fanø. Generelt er stigningen i antallet af 65+årige størst i kommuner på Sjælland og i Midtjylland, mens den er lavest i kommuner i hovedstadsområdet.


Andelen af 65+årige, som er enlige, er faldet over de seneste 20 år. I 2001 var 49,6 pct. enlige, mens andelen var 41,0 pct. i 2021. Der er flere 65+årige enlige kvinder end 65+årige enlige mænd, da kvinder i gennemsnit lever længere end mænd. Dog er andelen af 65+årige enlige kvinder faldet fra 2001 til 2021, mens andelen af 65+årige enlige mænd har været nogenlunde konstant. I 2001 var andelen af enlige mænd 13,1 pct. ud af alle 65+årige mænd og kvinder, mens andelen af enlige kvinder var 36,6 pct. Andelen af enlige mænd steg en smule til 13,9 pct. i 2021, og andelen af enlige kvinder faldt til 27,1 pct.

Sidst opdateret 25.03.2022