Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister 2018

Læs Ældre Sagens analyse af udviklingen i indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister i 2018

Pensionister har mulighed for at optage lån til betaling af den kommunale ejendomsskat. Det kaldes ofte at ”indefryse ejendomsskatten”. Lånet skal tilbagebetales, når ejendommen sælges.

Pensionister, der bor i andelsbolig, har mulighed for at få boligydelse, der ydes som lån, og et lille antal pensionister i ejerbolig får også boligydelse som lån.

Da der er langt flere ejere end andelshavere, der vælger at optage lån, udgør de samlede indefrosne ejendomsskatter et noget større beløb end de indefrosne boligydelseslån.

Antallet med indfrosne ejendomsskatter er faldet over de sidste fem år, mens det gennemsnitlige indefrosne beløb for de familier, der har indefrosset ejendomsskatten, er steget.

Det gennemsnitlige lån til hhv. ejere og andelshavere er næsten lige stort. De ældre andelshavere har dog optaget mindre lån end de ældste ejere. Det kan skyldes, at de ikke har boet i andelsboligen så længe, eller at de har fået boligydelse inden 1. juni 2008. Andelshavere, der fik boligydelse inden 1. juni 2008, får fortsat 40 % af boligydelsen udbetalt som tilskud, og de har mulighed for at fravælge den del af boligydelsen, der udbetales som lån.

Folkepensionister i Region Hovedstaden, der har en ejerbolig, indfryser i langt højere grad deres ejendomsskat end boligejerne i resten af landet, og de pensionister, der har valgt at indefryse ejendomsskatten, har i gennemsnit indefrosset større beløb i Region Hovedstaden, end pensionister i andre dele af landet af landet.

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Ældre Sagen arbejder for et pensionssystem, der sikrer en tryg økonomi for alle pensionister i Danmark. Derudover skal den enkelte pensionist have mulighed for at tilpasse økonomien efter egne muligheder, ønsker og behov.
Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 16.12.2020