Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Efterløn 2019

Ældre Sagens analyse af efterløn i 2019

Siden 2011 er antallet af efterlønsmodtagere mere end halveret

I 2011 var der knap 116.00 efterlønsmodtagere målt som fuldtidspersoner. I 2019 er antallet reduceret til 46.000 fuldtidsmodtagere. Kvinder udgør størstedelen af efterlønsmodtagerne, idet kvinder udgjorde 61,5 pct. og mænd 38,5 pct. af efterlønsmodtagerne i 2019.

Færre og færre betaler ind til efterlønsordningen

I 2019 betalte 16,7 pct. af landets a-kassemedlemmer mellem 30 og 59 år efterlønsbidrag. Det svarer til hvert sjette medlem. I 2011 betalte 62,9 pct. af de 30-59-årige a-kassemedlemmer efterlønsbidrag. Der er gået fra at være mere end 1 mio. efterlønsbidragsbetalere mellem 30 og 59 år i 2011 til at være mindre end 300.000 bidragsbetalere i aldersgruppen i 2019.

 

En større del af de efterlønsberettigede udnytter muligheden for efterløn

59,3 pct. af de efterlønsberettigede udnyttede muligheden for efterløn i 2019. Udnyttelsesgraden, dvs. antallet af efterlønsmodtagere i forhold til antallet af efterlønsberettigede, har været stigende siden 2014, hvor kun hver anden efterlønsberettigede modtog efterløn.

Kvindelige efterlønsberettigede udnytter i højere grad muligheden for efterløn end mænd. I 2019 modtog 67,6 pct. af de efterlønsberettigede kvinder efterløn, mens kun 49,7 pct. af mændene gjorde det. 

 

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Ældre Sagen arbejder for et pensionssystem, der sikrer en tryg økonomi for alle pensionister i Danmark. Derudover skal den enkelte pensionist have mulighed for at tilpasse økonomien efter egne muligheder, ønsker og behov.
Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 08.10.2020