Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Folkepensionisternes indkomst og formue 2017

Tabeller og figurer vedrørende folkepensionisternes indkomst og formue i 2017

Folkepensionister har i gennemsnit betydelig lavere indkomst end personer i den erhvervsaktive alder, men de har samtidig en relativt stor formue.

Samlet set betalte ca. 4 % af de 65+årige topskat i 2017, mod 15 % af de 25-64-årige. Det var dog kun 3 % af folkepensionisterne, der var topskatteydere, men fordi næsten halvdelen af den lille gruppe af 65+årige, der ikke modtager folkepension, betaler topskat, er andelen for alle 65+årige 4 %.

På den anden side har de 65+årige i gennemsnit en formue på knap 2 mio. kr., mens de 25-64-åriges formue i gennemsnit kun udgør knap 1,2 mio. kr., når værdien af pensionsopsparingen medregnes.

Andel af topskatteydere fordelt på aldersgrupper - 2017

Gennemsnitlig formue fordelt på aldersgrupper - 2017

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Ældre Sagen arbejder for et pensionssystem, der sikrer en tryg økonomi for alle pensionister i Danmark. Derudover skal den enkelte pensionist have mulighed for at tilpasse økonomien efter egne muligheder, ønsker og behov.
Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 03.02.2023