Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Folkepension 2019

Tabeller og figurer vedrørende folkepension i 2019

Antallet af folkepensionister falder i 2019, fordi pensionsalderen steg den 1. januar. Personer født i december 1953 kunne få folkepension fra januar 2019, mens de, der er født i januar 1954, først kan få pension i august 2019. Er man født i 2. halvdel af 2019, når man først folkepensionsalderen i 2. halvdel af 2020, når man fylder 66 år.

Antallet af folkepensionister toppede i januar 2019. Der vil i gennemsnit være 10.000 færre folkepensionister i 2019 end i 2018, mens antallet af folkepensionister steg med ca. 20.000 fra 2017 til 2018.

Antallet falder yderligere frem til 2022, fordi det kun er en halv årgang, der kan gå på pension hvert år. Herefter begynder antallet af folkepensionister igen at stige frem til 2030, hvor folkepensionsalderen stiger til 68 år.

Det faldende antal folkepensionister betyder isoleret set et fald i udgiften til folkepension i de kommende år, jf. Beskæftigelsesministeriets beregning.

Reduktion af udgiften til folkepension som følge af forhøjelsen af pensionsalderen fra 65 til 67 år. 2019-pl

Som led i finanslovsaftalen for 2019 blev det aftalt at forhøje folkepensionen med virkning fra 2019. Aftalen betyder, dels at der fremover sker fuld lønregulering af folkepensionen, dels at pensionisterne kan have højere indkomst udover folkepensionen, før der sker modregning i ældrechecken og pensionstillægget. Det betyder, at andelen af pensionister, der får fuldt pensionstillæg og evt. fuld ældrecheck i 2019, er steget i forhold til 2018.

Samlet betød finanslovsaftalen en forhøjelse af pensionen på ca. 3 mia. kr. udover den almindelige satsreguleringen i 2019.

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Ældre Sagen arbejder for et pensionssystem, der sikrer en tryg økonomi for alle pensionister i Danmark. Derudover skal den enkelte pensionist have mulighed for at tilpasse økonomien efter egne muligheder, ønsker og behov.
Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 03.02.2023