Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Ældres boligforhold 2019

Ældre Sagens analyse af udviklingen i ældres boligforhold i 2019

Ældres udlejningsforhold adskiller sig ikke i det store og hele fra den yngre del af befolkningen, når man kigger på udlejningsforholdet. I 2019 bor knap 60 pct. af de 65+årige i ejerbolig, mens godt 40 pct. bor i lejebolig.

Dette er omtrent samme fordeling som for de 25-64 årige. For de 80+årige er der dog en tydelig ændring i udlejningsmønstret, og fordelingen mellem ejere og lejere er det komplet modsatte som for de 25-79 årige.

Lidt over 40 pct. af de 80+årige bor i ejerbolig, mens knap 60 pct. bor i lejebolig. 

De fleste ældre bor i et parcelhus/stuehus

Boliganvendelsen er i det store og hele den samme for den ældre og yngre del af befolkningen med undtagelse af de allerældste. I 2019 bor omkring 50 pct. af de 65+årige i et parcelhus/stuehus, mens godt 30 pct. og 20 pct. bor i henholdsvis en etagebolig og et række-, kæde- eller dobbelthus.

En lidt større andel af de 25-64-årige bor i et parcelhus/stuehus eller en etagebolig, mens en lidt mindre andel bor i et række-, kæde- eller dobbelthus sammenlignet med de 65+årige.

Anvendelsesmønsteret er betydelig anderledes for de 80+årige. Lidt under 40 pct. af de 80+årige bor i et parcelhus/stuehus eller en etagebolig, og godt 25 pct. bor i et række-, kæde- eller dobbelthus. 

Størstedelen af beboerne i fritidshuse er 65 år eller derover

Der ses en tendens til, at antallet af 65+årige, som bor i fritidshuse hele året, er stigende. I 2014 boede 17.958 i fritidshuse, mens dette tal i 2019 er 23.138, dvs. en stigning på 28,8 pct. Det er også i højere grad borgere over 65 år, som bor i fritidshuse. 

I 2014 udgjorde de 65+årige 57,7 pct. af beboerne, mens de i 2019 udgjorde 64,8 pct. Fritidshuse udgør dog stadig en lille andel af de ældres boliganvendelse, og i 2019 bor 2,0 pct. af de 65+årige i et fritidshus. 

Se Ældre Sagens politiske mærkesager

Ældre Sagen kæmper for et bedre samfund på en lang række områder. Læs om vores mærkesager, synspunkter og undersøgelser.
Se alle mærkesager

Sidst opdateret 03.02.2023