Befolkningsudvikling 2019

Ældre Sagens analyse af befolkningsudviklingen i 2019

Befolkningens alderssammensætning har ændret sig betydeligt de seneste 40 år, og det forventes, at dette vil forsætte i fremtiden.

Befolkningens alderssammensætning har betydning for den såkaldte befolkningspyramide, og befolkningspyramiden har mistet det meste af pyramideformen grundet ændringen i befolkningens alderssammensætning.

Ændringen i alderssammensætningen skyldes, at der er flere tilfælde af små og store generationer (årgange), hvilket tydeligt ses i befolkningspyramiden.

De små og store generationer resulterer typisk i, at deres børns generation også enten vil være lille eller stor, hvilket formentlig også vil forsætte i fremtiden. 

Befolkningens levetid stiger 

I 2019 er middellevetiden (restlevetiden) 25,1 år for en 60-årig kvinde, mens den er 22,2 år for en 60-årig mand, hvis de nuværende aldersbetingede dødshyppigheder er konstant i fremtiden.

Restlevetiden for 60-årige forventes at stige for både mænd og kvinder frem mod 2100, dog forventes det, at forskellen i restlevetiden mellem kønnene falder, da stigningen er størst for mænd.

Restlevetiden forventes i 2100 at være 32,4 år for en 60-årig kvinde og 31,0 år for en 60-årig mand, og forskellen mellem kønnene forventes derfor at falde fra 2,9 år i 2019 til 1,4 år i 2100.

Det vil formentlig have den effekt, at der frem mod 2100 vil være færre enker, da mænds restlevetid kommer tættere på kvinders. 

Befolkning over 65 år og antal folkepensionister

Selvom befolkningens restlevetid stiger, og antallet af 65-årige derfor stiger, vil det på længere sigt ikke betyde flere folkepensionister.

Det skyldes Velfærdsreformen fra 2006, hvor folkepensionsalderen blev bundet op på restlevetiden, hvilket betyder, at en stigende restlevetid fører til en højere folkepensionsalder.

I 2100 vil der som følge af den stigende levealder være markant flere 65-årige borgere, men grundet den forhøjede folkepensionsalder vil der samtidig være færre folkepensionister sammenlignet med 2019.

I 2019 er der 1.145.499  65+årige borgere og 1.089.517  folkepensionister, mens der i 2100 vil være 1.973.289 65+årige borgere og 1.034.077 folkepensionister.

Andelen af folkepensionister i befolkning vil af denne grund falde frem mod 2100, og andelen vil falde fra 18,7 % i 2019 til 14,3 % i 2100. 

 

Se alle Ældre Sagens mærkesager

Ældre Sagen kæmper for et bedre samfund på en lang række områder.

Se alle mærkesager

Sidst opdateret 12.02.2020