Hjemmehjælp til ældre 2018

Der er fortsat et fald i antallet af hjemmehjælpstimer til ældre i 2018.

Siden 2008 er antallet af hjemmehjælpstimer til 80+årige blevet reduceret med 29 %, samtidig med at der er kommet flere ældre.

I 2018 blev 122.471 danskere på 65 år eller derover visiteret til hjemmehjælp. Af de 65+-årige, der modtager hjemmehjælp, var 77.121 af dem 80 år eller derover, hvilket svarer til 63 pct. 

Langt færre ældre får hjemmehjælp

Der er markant færre, der modtager hjemmehjælp i 2018 i forhold til 2008. Siden 2008 er antallet af danskere over 65 år eller derover, der får hjemmehjælp, faldet med 21 pct., mens antallet af danskere på 80 år eller derover, som modtager hjemmehjælp, er faldet med 20 pct.

Drastisk reduktion i andelen af ældre, der får hjemmehjælp

I perioden 2008 til 2018 er ældrebefolkningen samtidig vokset, og andelen af ældre, der modtager hjemmehjælp, er derfor faldet markant.

I 2008 var 19 pct. af alle danskere på 65 år eller derover visiteret til hjemmehjælp, mens andelen faldt til 11 pct. i 2018. For danskere på 80 år eller derover er andelen faldet fra 50 pct. til 34 pct. mellem 2008 og 2018.

Et faldt på 29 pct. i antal hjemmehjælpstimer til 80+-årige

I 2018 modtog personer på 65 år eller derover samlet 414.393 timer hjemmehjælp. Heraf modtog dem på 80 år eller derover 264.920 hjemmehjælpstimer, hvilket svarer til 64 pct. af det samlet antal hjemmehjælpstimer.

Siden 2008 er antallet af hjemmehjælpstimer til danskere på 65 år eller derover faldet med 7,5 mio. timer. Det svarer til et fald på 26 pct.

I samme periode er hjemmehjælpstimer til danskere i alderen 80 år og opefter faldet med 5,5 mio. timer, hvilket svarer til et fald på 29 pct. 

Hjemmehjælpsmodtagere får færre timers hjælp

Antallet af hjemmehjælpstimer er siden 2008 faldet mere end antallet af hjemmehjælpsmodtagere. Derfor er der også sket et fald i det gennemsnitlige antal timer pr. hjemmehjælpsmodtager.

I 2008 fik en hjemmehjælpsmodtager på 80 år eller derover i gennemsnit 3,82 timer pr. uge, svarende til 200 timer årligt, mens det gennemsnitlige antal hjemmehjælpstimer var faldet til 3,43 timer pr. uge i 2018 eller 180 timer årligt. Det er en reduktion på 10 pct. 

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Hjemmehjælpen er et kerneområde for Ældre Sagen. Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.

Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp og rehabilitering

Sidst opdateret 18.03.2020