Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Supplerende ydelser 2017

Ældre Sagens analyse af udviklingen i supplerende ydelser i 2017

Udover selve folkepensionen, der består af et grundbeløb og et pensionstillæg, modtager ca. 43 % af folkepensionisterne en række supplerende ydelser, hvor de vigtigste er boligydelse, ældrecheck og varmetillæg.

Både antalsmæssigt og beløbsmæssigt er boligydelsen det vigtigste supplement til folkepensionen. En del pensionister modtager flere ydelser fx både boligydelse og ældrecheck. De supplerende ydelser er mere målrettede end selve folkepensionen.

For de godt 15 % af pensionisterne, der både modtager boligydelse og ældrecheck, svarer de supplerede ydelser i gennemsnit til ca. halvdelen af folkepensionen, dvs. folkepensionen skulle sættes op med 50 %, for at denne gruppe pensionister var lige så godt stillet som i dag, hvis boligydelsen og ældrechecken ikke fandtes.

De supplerende ydelser udbetales overvejende til pensionister, der bor i lejebolig. Kun blandt modtagerne af varmetillæg er der flere ejere end lejere.

Andel folkepensionister, der modtager boligydelse, ældrecheck og varmetillæg - 2017

Andel af ejere og lejere, der modtager boligydelse, ældrecheck og varmetillæg - 2017

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Ældre Sagen arbejder for et pensionssystem, der sikrer en tryg økonomi for alle pensionister i Danmark. Derudover skal den enkelte pensionist have mulighed for at tilpasse økonomien efter egne muligheder, ønsker og behov.
Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 03.02.2023