Indefrosne ejendomsskatter 2017

Læs Ældre Sagens analyse af udviklingen i indefrosne ejendomsskatter og boligydelseslån til folkepensionister i 2017

Pensionister har mulighed for at optage lån til betaling af ejendomsskatten. Det kaldes ofte at ”indefryse ejendomsskatten”. Lånet skal tilbagebetales, når ejendommen sælges.

Pensionister, der bor i andelsbolig, har også mulighed for at få boligydelse, der ydes som lån, og et lille antal pensionister i ejerbolig får også boligydelse som lån.

Folkepensionister i Region Hovedstaden, der har en ejerbolig, indfryser i langt højere grad deres ejendomsskat end boligejerne i resten af landet, og de pensionister, der har valgt at indefryse ejendomsskatten, har i gennemsnit indefrosset større beløb end pensionister i andre dele af landet af landet, jf. kort.

Sidst opdateret 18.03.2020