Folkepensionisternes indkomst og formue 2016

Tabeller og figurer vedrørende folkepensionisternes indkomst og formue i 2016

Styrk pensionssystemet i  Danmark

Pensionssystemet i Danmark er et af verdens bedste, men der er brug for justeringer, for at vi kan bevare det og sikre det til fremtiden. 

Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 12.02.2020