Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Beskyt lejere mod store huslejestigninger

Ældre Sagen opfordrer til at finde en løsning på de store huslejestigninger, der venter
18.08.2022
Artiklen er opdateret
  • Opdatering 22. september 2022: Aftalen er nu udmøntet i en lov, som Folketinget har vedtaget

  • Opdatering 26. august 2022: Der er indgået aftale mellem regeringen og dens støttepartier, der lægger et midlertidigt loft over, hvor meget lejen må stige i de kommende to år for ca. 160.000 husstande, der får reguleret lejen efter nettoprisindekset.

 

De mange prisstigninger i samfundet kan ramme mange, der bor til leje, ekstra hårdt.

For når priserne stiger, må private udlejere – ifølge lejeloven - sætte lejen op, og det risikerer, at blive en voldsom økonomisk ekstraregning til mange danskere, der bor til leje.

Flere bekymrede henvendelser

Ældre Sagen har fået flere henvendelser fra medlemmer, som har udsigt til voldsomme huslejestigninger.

- Der er tale om markante stigninger i huslejen. Det sker samtidig med store ekstraregninger på alt fra el, varme til mad og en historisk lav regulering af pensionen i 2022. Situationen er kritisk, og derfor skal der findes en løsning hurtigst muligt, siger adm. direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup.

Boligydelse hjælper kun lidt - og først om to år

Ældre, der bor til leje, kan i mange tilfælde få boligydelse. Boligydelsen er en meget vigtig ydelse, der giver mange folkepensionister mulighed for at blive boende i deres lejlighed.

Men boligydelsen dækker kun en del af huslejestigningen og ikke regulering depositum og forudbetalt leje.

Og for den del lejere stiger boligydelsen slet ikke, når lejen stiger, fordi deres husleje er så høj, at den har nået maksimum for den støtteberettigede leje eller maksimum for boligydelsen.

Ligesom folkepensionen, reguleres boligydelsens satser med to års forsinkelse. Det skaber urimelige problemer her og nu for ældre, der bor til leje, mener Ældre Sagen.

Fakta: Hvem rammes af stigninger i huslejen  Siden 2015 har lejeloven givet mulighed for, at private udlejere kan lade huslejen stige, så den følger den generelle inflation i samfundet målt ved nettoprisindekset.

Huslejereguleringen for den enkelte lejer fremgår af lejekontrakten. Huslejeregulering, der følger nettoprisindekset, er typisk for lejere, som bor i enten nyere ejendomme opført efter 1991 eller ældre gennemrenoverede ejendomme, hvor lejeren er indflyttet efter 2015.

For mange er det ikke kun huslejen, som reguleres med nettoprisindekset, men også depositum og forudbetalt leje.

På sigt vil boligstøtten stige, men den reguleres med to års forsinkelse. Det skaber store udfordringer nu og her.

Boligstøtte omfatter boligydelse og boligsikring mv. Boligydelse, der udbetales til folkepensionister og førtidspensionister på gammel ordning (hvor førtidspensionen er tilkendt før 1. januar 2003), reguleres med lønudviklingen. Boligsikring, der udbetales til ikke-pensionister og førtidspensionister på ny ordning, reguleres med nettoprisindekset.

 

Sidst opdateret 23.09.2022