Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Velfærdsaftale 2021: Langt fra nok til genopretning af ældreomsorgen

Gode takter i ny velfærdsaftale 2021, men stærkt skuffende, at der ikke bliver afsat penge, så det vil kunne mærkes her og nu.
05.12.2020

Ældre Sagen har længe arbejdet for bedre bemanding i ældreplejen. Derfor synes vi, det er rigtig positivt, at der med den velfærdsaftale - som regeringen har indgået med SF, De Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet - oprettes ny en bemandingspulje.

Puljen, der er på næsten en halv milliard kroner årligt, skal få flere ufaglærte inden for SOSU-området ind på uddannelserne og herefter ud i ældreplejen.

Det er afgørende, at kommunerne bruger denne mulighed. Vi skal have sat gang i en proces, hvor flere af de ufaglærte inden for faget får tilbudt uddannelsen. På den måde kan vi for alvor få gjort noget ved den dybt alvorlige mangel på arbejdskraft inden for ældreplejen.

Værdigheden skal tilbage

Men Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup finder det dybt skuffende, at der ikke for alvor tages fat på en ny retning for ældreplejen, så vi kan få værdigheden tilbage.

– Vi havde håbet på, at finansloven ville være en markant start på en nødvendig genopretning. Knap 500 mio. årligt er langt fra nok i forhold til de behov, der så tydeligt er, og som også blev klarlagt på ældretopmødet i efteråret, siger Bjarne Hastrup

– Vi har ikke glemt forråelsen i ældreplejen, og omsorgssvigtet står desværre stadig lysende klart hos alle. Jeg mener, at politikerne gav os flere løfter efter at have set den uværdige ældrepolitik i tv2, siger han og henviser til dokumentaren fra i sommer om Else og Niels.

Mangler penge til flere ledere

– Der mangler penge til flere ledere, bedre hygiejne, plejepersonale i mindre teams og social omsorg.  Blandet andet skal vi have gjort den populære klippekortordning permanent.

Læs også: Flere medarbejdere på landets plejehjem

Bjarne Hastrup mener, at det er en bunden opgave at rette op på disse mangler.

– Det kræver langt flere midler, hvis værdigheden for alvor skal løftes. Besøgsrestriktionerne på plejehjem, nedlukning af dags- og aktivitetscentre og isolation under corona-pandemien har gjort det endnu sværere for mange ældre og deres pårørende.

Havde foreslået milliard-løft

Bjarne Hastrup minder også om, at ældreområdet de seneste mange år har været udsat for konstante besparelser.

– Der er brug for en genopretning her og nu. 73.000 svækkede ældre får slet ingen hjælp, selv om de har brug for hjælp, og hver tredje hjemmehjælpsmodtager får ikke tilstrækkelig hjælp. På plejehjem er der op til 42 beboere pr. ansat om natten. Det er umenneskeligt, og det kan vi ikke være bekendt.

Ældre Sagen havde foreslået et løft af ældreområdet på 2,5 mia. kr. fra 2021. At regeringen nu fremlægger en finanslov med en så beskeden start på genopretningen af ældreplejen, er langt fra godt nok.

Alene for at sikre ordentlige hygiejnestandarder på plejehjemmene er der brug for flere hænder. Coronakrisen har vist, at hvis vi skal forhindre smittespredningen, skal der skrues op for rengøringen.

Bedre hygiejne, klippekort og social omsorg

– Beboernes liv og helbred sættes på spil, når hygiejnen ikke er i orden. Det klinger derfor hult, når Sundheds- og Ældreministeren vil beskytte plejehjemsbeboere med drastiske indgreb i selvbestemmelsesretten, som det sker ved de stramme besøgsrestriktioner.

Ældre Sagen havde gerne set klippekortsordningen fortsat og sat ind i serviceloven. Alt for mange ældre er blevet isolerede og ensomme under coronakrisen. Der er derfor akut brug for løsninger.

Netop denne ordning var designet til at give mulighed for, at ældre kunne komme udenfor og deltage i aktiviteter sammen med andre.

– Kommunerne har allerede fået pengene, så hvorfor ikke stille krav, om at de skal bruge dem ved at gøre social omsorg til et lovkrav? Det er højest besynderligt, at man ikke har prioriteret at løse ensomhedsproblemet.  

Læs også: Ingen ældre skal føle sig ensomme

Sidst opdateret 18.08.2022