Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Valget er udskrevet – nu skal der handling bag ordene

Værdig ældrepleje, rekruttering og pensionisters økonomi skal på dagsordenen i valgkampen, mener Ældre Sagen.
05.10.2022

Valgkampen er en oplagt anledning til at diskutere, hvilken ældrepleje vi ønsker i fremtiden.

Ældre Sagen har netop haft de politiske partiers formænd til debat om værdig ældrepleje, rekruttering og pensionisters økonomi. Politikerne havde mange fine hensigter, og der var bred enighed på flere områder.

Nu skal politikerne forpligte sig til, at det de har sagt – og siger i valgkampen – bliver til handling efter valget.

- Det er endelig lykkedes at få politikerne i tale, og der er tilsyneladende stor enighed partierne imellem. Nu skal politikerne bevise, at de kan leve op til deres ansvar, siger Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældre Sagen.

Læs mere: Ældre Sagens partilederdebat

Ældre Sagen foreslår: SOSU-skoler i udlandet
Der er massiv mangel på kvalificeret arbejdskraft i hele ældreplejen, og det er blevet normalen, at ældre får hjælp af vikarer.
Danmark opretter SOSU-skoler i udlandet, og at au pairs tilbydes forløb i ældreplejen. Den første skole kan oprettes i Flensborg – tæt på dansk sprog og kultur.

Mesterlære i ældreplejen
Unge mennesker kommer i mesterlære i ældreplejen.

Selvbestemmelse for den enkelte
Mange ældre oplever ikke at have indflydelse på deres eget liv. Derfor selvbestemmelse for den enkelte, og at den kommunale visitering afskaffes.

Pensioner reguleres med 3,5 %
Inflationen har gjort hverdagen meget sværere for mange pensionister. Særligt dem, der kun lever af folkepensionen og måske supplerer med lidt ved siden af. Desuden er reguleringen af folkepensionen i 2022 den laveste i mere end 20 år.

Folkepensionen og andre forsørgelsesydelser reguleres ekstraordinært med 3,5 pct. fra 2023. Ældre Sagen vurderer, at det vil koste omkring 2,6 mia. kr. efter skat og tilbageløb, hvis folkepensionen ud over det sædvanlige forhøjes med 3,5 pct.

Forhøjelsen skal aftrappes i takt med, at den almindelige regulering indhenter prisstigningerne.

Værdig ældrepleje nu

Det er altafgørende for Ældre Sagen, at vi får værdighed i ældreplejen, og at der kommer flere varme hænder.

Problemerne har vokset sig så store, at løsninger ikke længere kan vente.

Mens regeringen drøfter ældreloven, skærer kommuner over hele landet i svækkede ældres basale rettigheder til bad og rengøring. Mange må vente i ugevis, og det går ud over hygiejne og lysten til at socialisere.

Flere steder er hjemmeplejen ikke længere et minuttyranni, men nu et sekundtyranni, hvor ældre dagligt oplever usikkerhed om, hvornår hjælpen kommer, og hvor længe – eller rettere hvor kort tid – plejeren er til stede.

Samtidig får 73.000 ældre ikke den hjemmepleje, som de har akut behov for.

- Ældreplejen skriger på arbejdskraft, og vi ser ind i en humanitær krise. En ny regering må forpligte sig til, at der kommer handling bag de fine ord, siger Bjarne Hastrup.

Læs mere: Ny ældrelov med den ældre i centrum

Sidst opdateret 17.01.2023