Sundhedsreform — vent nu til det hele er klart

Ældre Sagen vil insistere på, at kommuner skal være klar til at løse opgaverne, før en ny sundhedsreform træder i kraft.
16.01.2019

En sundhedsreform må aldrig blive ren talgymnastik. Ældre Sagen har først og fremmest fokus på, hvordan den ældre medicinske patient vil opleve det.

Derfor vil vi insistere på, at kommunerne skal være klar til at løse opgaverne, før ændringerne træder i kraft.

Vores vurdering er, at der i dag mangler både sammenhæng og en ensartet høj kvalitet i behandlingen. Det rammer især ældre, multisyge patienter, der modtager behandling på både hospital, hos egen læge og i den kommunale hjemmepleje.

Derfor mener Ældre Sagen:

  • Patienterne skal kunne være trygge ved, at de får en værdig og patientsikker behandling og pleje – hele livet. Vi skal ikke have et sundhedssystem med A- og B-hold. Det kræver tilstrækkeligt med kvalificeret personale i hele sundhedssystemet
  • Uanset om man bor på Nørrebro eller i Nørre Vorupør skal man være sikker på høj faglig og ensartet kvalitet
  • Patienter skal ikke være kastebolde mellem flere instanser – i sundhedssystemet skal venstre hånd vide, hvad højre hånd gør
  • Beslutninger skal ikke træffes henover hovedet på patienterne, de og deres pårørende skal inddrages.
Konkrete forslagOverbelægning skal bekæmpes. Det er et symptom på sygdom i sundhedsvæsnet. Det er uværdigt for patienterne, det øger risiko for fejl, og det er et tegn på, at der ikke er personale og sengepladser nok.
  • Der er brug for en særlig pakke til ældre medicinske patienter. De lider ofte af flere sygdomme, og de har i høj grad brug for en koordinator, der kan hjælpe med et trygt og effektivt forløb

  • Vi har brug for klare nationale kliniske og faglige retningslinjer for pleje, omsorg (værdighed) og behandling.

  • Stop for kassetænkning, læg ledelse og budgetter for den samlede sundhedsbehandling til ældre medicinske patienter sammen.

  • Der skal udarbejdes en målrettet rekrutteringsstrategi, så vi sikrer det nødvendige antal personale i hele sundhedssystemet og udnytter de forskellige fagligheder i systemet.

Og hvorfor så det?

Overbelægning er særligt et problem på medicinske afdelinger. Det betyder, at der er flere patienter, end personalet er normeret til, og at der er flere patienter, end der er plads til på stuerne.

Ifølge en dansk undersøgelse er der ved en belægning på 110 pct. højere risiko for at dø (9 pct).

Ældre Sagen mener, at overbelægning skal bekæmpes med alle midler. Den holdning står vi ikke alene med.

I Ældre Sagens vælgerundersøgelse fra januar 2019 tilkendegiver hele 87 pct., at man er enig i, at patienter ikke bør ligge på gangen, når man er indlagt på hospitalet.

Samme undersøgelse viser, at den vurderede oplevelse af den behandling, som ældre får på hospitaler i Danmark kan blive bedre.

Der er hele 55 pct. af vælgerne, der vurderer at ældre ’slet ikke’ eller kun’ i mindre’ eller ’nogen grad’ får en værdig pleje og omsorg på hospitaler.

Det går den forkerte vej

Det er ikke alle hospitaler, der har formået at få bugt med overbelægningen, og det kan være tegn på for få sengepladser og for lidt personale. Tal fra Sundhedsstyrelsen indikerer, at overbelægning især er udbredt på medicinske afdelinger år efter år på trods af mange års indsats.

Og problemet vil stige i takt med at befolkningen stiger og der bliver flere af de allerældste.

Nedenstående kort viser, at der er sket en negativ udvikling fra 2017 til 2018 i antal dage med overbelægning for de 21 akut-sygehuse.

I 2017 havde de 21 akut-sygehuse samlet set 499 dage med overbelægning i 1. kvartal, mens det tilsvarende tal var 642 i 1. kvartal i 2018. Det er vigtig at pointere, at vinterperioden er særlig udfordrende for overbelægning.

Klik på et lokalt akut-sygehus på kortet og se, hvordan udviklingen har været fra 2017 - 2018.

Læs også: Sundhed: Store lokale forskelle

Læs også: Det var utrygt

Nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Der skal skabes bedre sammenhæng mellem kommuner og hospitalers tilbud til ældre i forbindelse med hospitalsindlæggelse.

Læs hele mærkesagen om sundhedsvæsenet

Sidst opdateret 06.04.2020