Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Sundhedsreform trænger til livreddende førstehjælp

Ældre Sagen håber, at samtlige partier i Folketinget vil vise mod og handlekraft i forhandlingerne, når fine ord og gode hensigter i regeringens udspil til sundhedsreform skal konkretiseres
16.03.2022

Ældre mennesker med flere sygdomme har ventet med længsel på en sundhedsreform, der vil sikre dem retten til værdig behandling.

Regeringens udspil rummer mange gode hensigter. Men det har vi hørt mange gange før.

Nu skal de kommende forhandlinger i Folketinget give os den reform, der er brug for.

Læs Ældre Sagens synspunkt om værdig behandling

Ældre Sagen savner fokus på patienten

Sundhedsreformen skal efter Ældre Sagens mening komme med konkrete forslag til løsninger på tre ting:

  • hvordan patienterne kan få sikkerhed for sammenhæng i deres behandling
  • hvordan problemerne med manglen på læge- og sygeplejefaglige kompetencer bliver løst
  • hvordan ajourføring af lovgivningen bliver løst.

Fakta er, at der er nedlagt mange medicinske sengepladser på sygehusene. Samtidig er antallet af midlertidige pladser i kommunerne steget til 3200 – men uden at hverken ressourcer, læge- og sygeplejefaglige kompetencer  eller lovgivningen er fulgt med i tilstrækkeligt omfang.

Risiko for brugerbetaling

Patienter på de 3200 midlertidige pladser i kommunerne risikerer at blive mødt af brugerbetaling på kost, vasketøj, medicin og befordring – en brugerbetaling de ikke ville få, hvis de var indlagt på sygehus.

Sundhedsreformen skal give svar på, hvordan man som patient kan være tryg ved, at man får den rette medicin, ernæring og genoptræning – uanset hvor man bliver behandlet.

Der kan være mange fordele ved behandling tæt på bopælen, fx når der blot skal tages blodprøver eller røntgenbilleder.

Men sundhedsreformen skal give garanti for, at man er sikret ret til udredning, behandling og rehabilitering af høj kvalitet, så man kan undgå at blive genindlagt. 

Sundhedsreformen skal have en klar plan for, hvordan vi konkret får forebygget genindlæggelser.

Ældre Sagen ønsker opgør med kassetænkning

Der er brug for ambitiøse målsætninger for fælles økonomi og fælles ledelse mellem regioner og kommuner til gavn for ældre, medicinske patienter. 

Nærhospitaler til ukomplicerede undersøgelser, og sundhedsklynger, hvor akutsygehuset, kommuner og egen læge samarbejder, sikrer ikke i sig selv sammenhæng, tryghed og høj kvalitet.

Behandlingen skal tilbydes ud fra faglige guidelines – og ikke ud fra budgethensyn i kommunerne.

Behandling for flere samtidige sygdomme kræver specialistviden

Ældre medicinske patienter har typisk flere samtidige sygdomme, en lang medicinliste og atypiske symptomer.

Det kræver specialiseret udredning og behandling. Og det kræver en national handleplan, specifikt rettet mod den målgruppe for at sikre både sammenhæng og kvalitet. 

Kvalitetsplanen skal derfor indeholde krav til en ensartet indsats i overgangen ml. sygehus og kommunal behandling. Ikke kun for akutfunktioner – og ikke kun for enkeltstående, kroniske sygdomme. Men for helhed i behandlingen.

Ældre mennesker med flere sygdomme har brug for en forløbskoordinator eller patientansvarlig sundhedsansat, som kan koordinere behandlingen på tværs af sygehusafdelinger, nærhospitaler, speciallæger, rehabilitering og egen læge.

Læs synspunkt om styrket samarbejde omkring udskrivning fra sygehus

Sidst opdateret 17.01.2023