Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Ældre Sagen: Sundhedsaftale et skridt i den rigtige retning

Det er glædeligt med en kvalitetsplan i den nye Sundhedsaftale, men Ældre Sagen er bekymret over risiko for mere brugerbetaling.
20.05.2022

Ældre Sagen glæder sig over, at der med Sundhedsaftalen kommer en kvalitetsplan for de kommunale sundhedstilbud. Det er på høje tid.

Som patient skal vi naturligvis være garanteret en ensartet tilbud og ensartet kvalitet, uanset hvor vi bor i landet. Sådan er det ikke i dag.

Sundhedsaftalen siger desværre ikke noget om, hvordan ældre patienter konkret vil komme til at mærke en forskel. I en tid med alvorlige rekrutteringsvanskeligheder er det helt afgørende for ældre patienter med flere sygdomme, at der kommer forpligtende krav til kompetencer, kvalitet og indsatser, siger Ældre Sagens administrerende direktør, Bjarne Hastrup.

Patientansvarlig sundhedsperson positivt

Ældre patienter med flere sygdomme er typisk dem, der mærker problemerne med manglende sammenhæng i sundhedsvæsenet. De bliver ofte behandlet af flere forskellige læger, afdelinger og sundhedspersoner. Både på hospitalet og når de bliver udskrevet til videre behandling i kommunerne.

Det er positivt, at der er enighed om, at alle patienter skal have en patientansvarlig læge eller andens sundhedsperson, hvor det giver mening. Og er der skal udarbejdes en konkret plan for, hvordan målet nås.

- Ældre Sagen ser det til gengæld som en falliterklæring, at der ikke på samme tid kommer en aftale om fælles ledelse og fælles økonomi om de fælles patienter for regioner og kommuner. Det er svært at forestille sig et sammenhængende sundhedssystem til gavn for patienterne uden fælles økonomi til et udvidet og forpligtende samarbejde. Og patienternes tryghed, ve og vel må være det samlede sundhedsvæsens vigtigste opgave, siger Bjarne Hastrup.

Risiko for mere brugerbetaling

Endelig er det helt overordnet skuffende at konstatere, at aftalen ikke sætter stop for brugerbetaling, når Sundhedsreformen samtidig lægger op til at fortsætte udviklingen med, at patienter i højere grad kan behandles i kommunerne.

Patienter, der behandles i kommunerne, risikerer brugerbetaling på kost, vasketøj, mm. på de midlertidige pladser i kommunerne. Aftalen indebærer derfor risiko for mere brugerbetaling for patienterne.

Læs også: Ældre Sagens mærkesager på sundhedsområdet

 

Sidst opdateret 17.01.2023