Store forskelle i bemandingen på plejehjem

Antallet af medarbejdere varierer meget på landets plejehjem, viser ny undersøgelse foretaget for Ældre Sagen og FOA.
05.11.2017

Det er ikke ligegyldigt, om man bor på Bornholm, i Brønshøj eller Brørup, når man flytter på plejehjem. Antallet af medarbejdere på plejehjem varierer meget fra kommune til kommune og fra plejehjem til plejehjem.

Det viser en ny undersøgelse om bemandingen på landets plejehjem, som VIVE har foretaget for Ældre Sagen og FOA.

Her kan du se kort over bemandingen på plejehjem i kommunerne

Ifølge undersøgelsen er der på de bedste plejehjem én nattevagt til seks beboere. I den modsatte ende af skalaen er der plejehjem, hvor én nattevagt har ansvaret for helt op til 42 beboere.

Der er også forskelle fra kommune til kommune. I nogle kommuner er der i gennemsnit én nattevagt til 12 beboere, i andre kommuner helt op til 34,2 beboere til én nattevagt.

Én medarbejder – over 20 beboere om natten

Undersøgelsen, der er baseret på et rundspørge til plejehjemsledere, viser blandt andet, at en nattevagt i gennemsnit har ansvaret for 20,4 beboere.

Det svarer nogenlunde til tidligere undersøgelser, blandt andet Sundheds- og Ældreministeriets studie af 12 plejehjem i februar 2016, som fandt, at der i gennemsnit var 24,2 beboere til én nattevagt.

I praksis har så lav en bemanding den konsekvens, at hvis blot to beboere får akut brug for hjælp samtidig, er det umuligt for nattevagten at hjælpe begge beboere lige hurtigt. Endnu værre bliver det naturligvis, hvis endnu flere beboere har behov for hjælp samtidig.

Derfor er medarbejderen nødt til at træffe en hurtig beslutning om, hvilken beboers behov der er mest akut. 

Hvis to beboere på plejehjem får akut brug for hjælp samtidig, er det umuligt for nattevagten at hjælpe begge beboere lige hurtigt. 

Halvering af medarbejdere i weekenden

Undersøgelsen viser også, at normeringerne varierer på tværs af dagvagter, weekendvagter og nattevagter:

Hvor der i gennemsnit er én medarbejder til 2,9 beboere om dagen i hverdagene, er der i gennemsnit én medarbejder til 6,3 beboere på aftenvagter og 20,4 beboere pr. medarbejder på nattevagter på hverdage. 

I weekenden er der generelt lav bemanding. I dagvagten er der i gennemsnit 4,6 beboere pr. medarbejder. Det er næsten dobbelt så mange beboere pr. medarbejder som i hverdagene.

Den store forskel om dagen i ugens løb og weekenden kan undre, al den stund, at beboernes basale behov er de samme hver dag.

Dermed er der i weekenden kun tid til at hjælpe med helt basale behov og sjældent tid til samvær og aktiviteter.

I weekenden er der kun tid til at hjælpe med helt basale behov og slet ingen tid til samvær og aktiviteter. 

Ifølge undersøgelsen kan en del af forklaringen være, hvor mange beboere, der har en demenssygdom, på det enkelte plejecenter.

Det fremgår imidlertid også, at: ”Disse forskelle i beboersammensætningen forklarer dog ikke alene de store variationer, som undersøgelsen viser.” 

Flere svækkede beboere – færre medarbejdere

Ældre Sagen og FOA har de senere år kunnet konstatere, at bemandingen på plejehjemmene netop ikke er fulgt med udviklingen i beboersammensætningen de senere år.

I dag er ældre mennesker, som får tildelt en plejehjemsplads, svækkede og har typisk et større behov for hjælp end tidligere. Det skyldes til dels, at vi er sunde og raske, selvom vi ældes, og dermed bedre i stand til at klare os hjemme højt op i alderen.

Men når vi så ikke længere kan klare os og kommer på plejehjem, så er et flertal af os ramt af demens i en eller anden grad samtidig med, at vi også kæmper med fysiske lidelser.

Læs også: Plejehjemsbeboere er syge og svækkede

Værdig ældrepleje
Ud over ændringen i beboersammensætningen viser tal fra Danmarks Statistik, at antallet af 80+-årige er steget med 8 procent siden 2013. I samme tidsrum er antallet af SOSU-assistenter -og hjælpere faldet med 1 procent i kommunerne.

Udviklingen på landets plejehjem harmonerer  dårligt med indførelsen af værdighedspolitikker i alle kommuner, som blev indført i 2016 for at sikre værdighed i ældreplejen.

På plejehjem indebærer det blandt andet, at den enkelte beboer skal være omdrejningspunktet for hjælpen fremfor, at beboeren skal tilpasse sig faste rytmer og rutiner. Beboerne skal kunne fortsætte et indholdsrigt liv, også når de har brug for hjælp til det.

Jo færre hænder, der er til rådighed på plejehjemmene, desto vanskeligere bliver det nødvendigvis at efterkomme individuelle behov.

Der skal flere varme hænder på plejehjemmene – normeringerne skal op, viser undersøgelser. 

Ældre Sagen mener

Ældre Sagen mener, at der bør ske en betydelig og vedvarende ressourcetilførsel for at sikre en bedre bemanding på plejehjem.

Undersøgelsen dokumenterer sort på hvidt, at der er brug for flere medarbejdere på landets plejehjem. Medarbejderne skal have tid til at udføre arbejdet på en måde, der understøtter beboernes sociale liv, sundhed og værdighed. Resultaterne fra undersøgelsen viser, at der især mangler hænder i aften- og nattetimerne samt i weekender.

Læs hele undersøgelsen om bemandingen på plejehjem 

 

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Beboere på landets plejehjem skal sikres et værdigt og meningsfyldt liv og skal have en så værdig afslutning på livet som muligt.

Læs hele mærkesagen om plejehjem

Sidst opdateret 07.12.2020