Stop modregning af feriepenge i pension

Mange pensionister oplever, at deres feriepenge bliver modregnet i folkepensionen, når deres arbejdsgivere indberetter feriepenge for sent. Det er uacceptabelt, og lovgivningen skal præciseres.
21.12.2018

Ældre Sagen får løbende henvendelser fra mennesker, som oplever, at deres feriepenge bliver modregnet i pensionen, når de går fra arbejdsliv til folkepension.

Det sker, fordi arbejdsgiveren har udbetalt og indberettet feriepengene for sent – altså efter, at lønmodtagerne er fratrådt og overgået til pension.

Arbejdsgiver skal overholde lovgivningen

Det er urimeligt, at en pensionist skal lide et økonomisk tab, fordi en arbejdsgiver ikke overholder lovgivningen. Reglerne i kildeskattebekendtgørelsen siger tydeligt, at feriepenge skal udbetales i fratrædelsesmåneden.

Derfor har Ældre Sagen i maj 2018 henvendt sig til Beskæftigelsesudvalget.

Beskæftigelsesministeren: Feriepenge skal ikke modregnes i pension 

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen svarede, at hvis der er udbetalt feriepenge i forbindelse med fratrædelse ved overgang til pension, skal feriepengene ikke indgå i indtægtsgrundlaget for beregningen af pensionen så længe, at pensionisten kan dokumentere, at pengene er fra før overgangen til pension.

Ministerens svar til Beskæftigelsesudvalget slår altså fast, at praksis ikke er i orden.

Læs beskæftigelsesministerens svar 

Styrelse undersøger praksis  

Det har i november 2018 været nødvendigt at gentage spørgsmålet til Beskæftigelsesudvalget. Ankestyrelsen har afsagt en afgørelse, som er i modstrid med ministerens svar til Beskæftigelsesudvalget. 

Ældre Sagen har netop modtaget et svar fra beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, hvori han fastholder, at feriepenge ikke skal indgå i indtægtsgrundlaget for beregning af pension. Ministeren igangsætter en undersøgelse, som forventes at være færdig i februar 2019.

Læs beskæftigelsesministerens svar

Lovgivning skal præciseres

Ældre Sagen opfordrer til, at lovgivningen præciseres, således at feriepenge ved fratrædelse – uanset hvornår de udbetales – ikke modregnes, når man går fra arbejdslivet til pension.

Læs Ældre Sagens mærkesag om pension

Styrk pensionssystemet i Danmark

Pensionssystemet i Danmark er et af verdens bedste. Men der er brug for justeringer, for at vi kan bevare det og sikre det til fremtiden.

Læs hele mærkesagen om pension

Sidst opdateret 07.12.2020