Ældre Sagen efter topmøde: Vi er kampklar

Topmødet om fremtidens ældrepleje er slut. Men det er arbejdet for en bedre ældrepleje langt fra
01.10.2020

Ældre Sagen har sammen med KL, FOA og sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke gennemført det todages topmøde om ældreplejen.

For Ældre Sagen er det afgørende, at der kommer handling bag ordene, og at der hurtigst muligt sker forbedringer både på den korte og den lange bane.

- Jeg er fortrøstningsfuld, men jeg er også kampklar. Vi skal hen mod en ældrepleje præget af meget mere medmenneskelighed, nærvær og tryghed for de, som har behov for en hånd i hverdagen. Vi må lægge regnearksledelse og snæver økonomistyring i graven, så vi igen kan blive stolte af ældreplejen, siger adm. direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup.

Idébank for alle

Blandt de konkrete initiativer er, at deltagernes input og idéer vil blive samlet i en idebank, som Ældre Sagen, KL, FOA og Sundheds- og Ældreministeriet vil arbejde videre med for at udvikle ældreplejen og få sat en ny retning.

Fra næste uge vil borgere, organisationer og andre interesserede i en 2-måneders periode kunne sende forslag og ideer ind til idébanken via Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside.

- Vi skal lytte meget mere til hinanden i ældreplejen. Der skal lyttes til den svækkede ældre, der beder om hjælp. Der skal lyttes til pårørende, der ofte sidder inde med stor viden om deres kæres liv, om hvordan de trives bedst. Der skal lyttes til venner, besøgsvenner og andre, som kan bidrage med viden, når hjælpen skal tilrettelægges, siger Bjarne Hastrup

Behov for forbedringer nu

Der venter nu et langt sejt træk, før de gode initiativer fra topmødet kan blive til virkelighed.

Men der skal også findes forbedringer i ældreplejen på den kortere bane. Ældre Sagen har derfor fem forslag til finansloven for næste år:

  • Flere ansatte på plejehjem til faglig forsvarlig pleje, nærvær og rengøring
  • Indførelse af social omsorg i ældreplejen
  • Forsøg med mindre teams i ældreplejen
  • Forbedrede vilkår for og inddragelse af pårørende
  • Styrkelse af det nationale tilsyn med plejehjem og ældrepleje

Politisk møde i forlængelse af topmødet

Næste skridt er, at de fire parter mødes igen hurtigst muligt for at aftale, hvilke forslag og idéer, de vil gå videre med, og hvordan det kan ske i samarbejde med andre.

Når situationen omkring coronavirus og udvikling i smittetrykket tillader det, vil parterne desuden sammen tage på besøgsrundtur på fx plejehjem, aflastningssteder og i hjemmeplejen, så ideer fra beboere, pårørende, medarbejdere og ledere kan inddrages i arbejdet.

Se optagelserne fra Ældretopmødet 2020

På Sundheds- og ældreministeriets hjemmeside kan du se optagelser af oplæg fra begge de dage, topmødet blev afholdt.
Sundheds- og ældreminitseriet: Optagelser fra Ældretopmødet

Sidst opdateret 26.10.2020