Skuffende melding om begrænset genåbning af plejehjem

Ældre Sagen er meget skuffet over Sundheds-og Ældreministerens nye model for besøg på plejehjem, som blev sendt ud i en pressemeddelelse over middag 9. juni.

Ældre Sagen er meget skuffet over Sundheds-og Ældreministerens nye model for besøg på plejehjem, som blev sendt ud i en pressemeddelelse over middag 9. juni.

Fremover kan besøg udenfor ikke længere forbydes – og det er positivt og et skridt i den rigtige retning. Besøg skal fortrinsvist foregå udenfor, men det bliver dog muligt at en til to faste besøgspersoner kan komme på besøg indenfor.

Det er især begrænsningen af antallet af besøgspersoner på en til to, der undrer Ældre Sagen. Det er helt i modstrid med Sundhedsstyrelsens faglige input til lempelserne af besøgsrestriktionerne. I det står der, at hvis de besøgendes pårørende er raske og følger anbefalingerne om afstand og god hygiejne, er det vanskeligt at argumentere for meget restriktive besøgsrestriktioner med få faste kontaktpersoner. Hvorfor følger ministeriet ikke de sundhedsfaglige input?

Ingen udløbsdato

Der er helle ikke en udløbsdato på restriktionerne og det er helt uholdbart.  Plejehjemsbeboere og deres pårørende har nu igennem tre måneder kun set hinanden i meget begrænset omfang og ofte under helt urimelige forhold, hvor nogle kommuner for eksempel har besluttet, at besøg kun må vare 15 min og finde sted to gange om ugen mellem 9 og 15.

Ældre Sagen havde gerne set, at plejehjemmene blev åbnet helt op for besøg fra 1. juli, såfremt det lave smittetryk fortsætter juni måned ud.

Den meget forsigtige lempelse hænger efter vores opfattelse ikke sammen med det nuværende lave smittetryk, et stort kendskab til forebyggelse af smitterisiko og genåbningen af det øvrige samfund.

Sundhedsmæssigt uforsvarligt

Hos Ældre Sagen er vi helt enige i, at sluserne ikke bare ukritisk skal åbnes og at der skal kunne lukkes hurtigt ned lokalt, hvis der er udbrud af Covid 19 på et plejehjem, men vi vil gerne stille spørgsmålstegn ved, om det er sundhedsmæssigt forsvarligt fortsat at afskære plejehjemsbeboere fra at kunne se deres ægtefæller? Deres voksne børn? Deres børnebørn? Og andre de holder af? Er det sundt ikke at se sin familie og andre man holder af? Det mener vi ikke, og slet ikke i så lang tid som det har varet nu.

Ensomhed, sorg, mistrivsel, forværring af demenssygdom, manglende genkendelse af pårørende samt uopretteligt tab af funktionsevner, er kun nogle af de konsekvenser vi dagligt hører om, fra pårørende.

Læs Ældre Sagens foreslag om at ophæve restriktionerne fra 1. juli her

Sidst opdateret 09.07.2020