Coronavirus: Risikogrupper bør testes mere

For at begrænse smittespredningen blandt sårbare ældre, er der behov for en mere offensiv teststrategi
06.05.2020

Det er i dag muligt at blive testet for coronavirus, hvis man oplever lette symptomer.

Men vil vi for alvor begrænse smitte blandt ældre, så er den strategi ikke offensiv nok, mener Ældre Sagen.

Ældre Sagen ønsker, at personer med fast gang på plejehjem, pårørende og personer ansat i ældreplejen kan blive testet. Også selvom de ikke udviser symptomer.

- Der er behov for en rutinemæssig test af medarbejdere på ældreområdet. Det gælder både personale tilknyttet plejehjem og personale i ældreplejen, siger adm. direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup.

Dette skal ske i en kombination med en øget brug af værnemidler og omorganisering af arbejdet i mindre grupper omkring den ældre, så kontakten med forskellige ansatte minimeres.

Ældre Sagen mener, at regelmæssige test af personalet kan reducere smittespredningen.

Risikoen kan naturligvis aldrig fjernes helt, da en test for coronavirus ikke kan afsløre, hvis man er smittet de første dage, ligesom man kan blive smittet dagen efter man er blevet testet.

Ældre Sagen opfordrer også til, at personale med konstateret smitte i eget hjem altid går i karantæne i 14 dage uanset resultat af deres egen prøve.

Lad pårørende teste

Det er vigtigt for Ældre Sagen at svækkede ældre har en ordentlig livskvalitet trods smitterisikoen.

Det betyder, at der er behov for en vis grad af kontakt med pårørende.

Ældre Sagen mener derfor, at der skal åbnes for regelmæssig test af pårørende til personer i risikogruppen.

Det vil give pårørende en større sikkerhed for ikke at smitte ved besøg hos ældre.

Lad også frivillige teste

Der er i dag desuden mere end 18.000 ældre over 75 år, der aldrig eller sjældent har kontakt til deres familie.

Udover at være i særlig risiko ved coronasmitte, er de også i øget risiko for ensomhed

Derfor bør et af de kommende skridt være at åbne op for, at nogle frivillige som besøgsvenner og lign. kan testes med henblik på at kunne besøge ensomme ældre igen.

Test nye beboere  på plejehjem og ved udskrivelse fra hospital

Når en patient bliver indlagt på et hospital, bliver personen også testet for coronavirus.

Det samme bør automatisk ske for ældre, der flytter ind på plejehjem eller udskrives fra hospital til plejehjem.

Det vil være med til at sikre, at der ikke kommer smitte på plejehjemmene.

I begyndelsen af en mere offensiv teststrategi vil Ældre Sagen ligeledes opfordre til, at beboere, der ønsker at blive testet, testes på alle landets plejehjem.

Dette vil danne et overblik over, hvor mange plejehjem, der reelt har beboere med coronavirus.

Derudover er det afgørende at testsvar for coronavirus af beboere på plejehjem prioriteres særligt højt for at undgå smittespredning og unødvendig isolation

Test af personer, der dør på plejehjem vil ligeledes give et overblik over smittespredningen og vil sikre, at der kan tages de rette forholdsregler i tilfælde af smitte.

I dag testes afdøde personer på plejehjem ikke.

Læs mere om coronavirus på Ældre Sagens hjemmeside

Sidst opdateret 14.05.2020