Ringe bemanding er uværdigt og uacceptabelt

Bemandingen på plejehjem er nogle steder så sparsom, at det er uværdigt og uacceptabelt for beboere og medarbejdere.
05.11.2017

Billeder fra en nattevagt på to forskellige plejehjem, som blev vist på 21Søndag på DR1 den 5. november, taler deres tydelige sprog om behovet for flere varme hænder på plejehjemmene.

Det mener Bjarne Hastrup, administrerende direktør i Ældre Sagen:

– Den markante forskel vi ser mellem de to plejehjem i indslaget viser tydeligt, at mangel på tid og medarbejdere er væsentlige årsager til, at det ikke altid er muligt at yde en værdig pleje og omsorg til beboerne på plejehjem, siger Bjarne Hastrup.

Han kalder de store forskelle mellem plejehjemmene for uacceptable:

– Det må ikke være sådan, at postnummeret afgør, om du får en værdig alderdom eller ej. I Ældre Sagen er vi ikke i tvivl. Tilstrækkeligt med medarbejdere er afgørende for en værdig pleje og omsorg af beboerne på plejehjem, slår Bjarne Hastrup fast.

Markante forskelle – ny rapport om plejehjem

Baggrunden for indslaget er en ny rapport, som Ældre Sagen og FOA har fået udarbejdet af VIVE om bemandingen på landets plejehjem.

Ifølge undersøgelsen, der tæller besvarelser fra 44 procent af  plejehjemmene, varierer antallet af beboere fra seks beboere pr. nattevagt som det bedste til, at der andre steder er én nattevagt til at passe på 42 beboere.

Bemandingen er ikke fulgt med beboerudviklingen på plejehjemmene

Ældre Sagen mener, at undersøgelsen dokumenterer, at den bemanding vi i dag ser på plejehjemmene, slet ikke er fulgt med i den udvikling i beboersammensætningen vi har set de sidste 10-15 år.

Langt de fleste beboere har i dag en demenssygdom i kombination med andre alvorlige sygdomme og et højt medicinforbrug.

– Vi taler om nogle af samfundets mest svækkede mennesker, der er afhængige af hjælp i døgnets alle timer, påpeger Bjarne Hastrup.

Lever kommuner op til deres egen værdighedspolitik?

De få hænder på plejehjemmene harmonerer efter Ældre Sagens mening dårligt med ambitionerne i demenshandlingsplanen og værdighedspolitikker i alle kommuner, hvor selvbestemmelse, indflydelse på eget liv og gode oplevelser i hverdagen har været omdrejningspunktet.

– Hvordan kan kommunerne leve op til de ambitioner, de har sat sig i deres værdighedspolitik, hvis der ikke er nok hænder til at støtte op omkring dem?, spørger Bjarne Hastrup.

Ældre Sagen opfordrer kommunevalgskandidater over det ganske land til at tage en tørn på landets plejehjem – gerne inden valget den 21. november – så de ved selvsyn kan se, at der er behov for flere varme hænder for at sikre en værdig ældrepleje på landets plejehjem.

Læs også: Store forskelle i bemandingen på plejehjem

På kortet kan du se bemandingen på kommuneniveau

 

Et godt og meningsfyldt liv på plejehjem

Beboere på landets plejehjem skal sikres et værdigt og meningsfyldt liv og skal have en så værdig afslutning på livet som muligt.

Læs hele mærkesagen om plejehjem

Sidst opdateret 13.11.2018