Rejsevilkår bliver helt uacceptable

Ældre Sagen får i disse dage mange henvendelser om DOTs planlagte ændringer for pensionistkortet med virkning fra juni 2020.
13.01.2020

Nogle pensionister vil opleve meget store prisstigninger med de varslede ændringer på pensionistkortet.

For de 72.000 pensionister, der i dag har et pensionistkort, bliver konsekvensen ifølge tal fra Movia følgende:

  • ca. 59.000 af disse pensionister vil opleve takststigninger
  • Heraf vil 28.000 af dem få takststigninger på over 50 pct. - og af disse vil 6.000 få stigninger på over 100 pct., og ca. 9.000 pensionister vil få stigninger på over 200 pct.
  • Med andre ord vil ca. 80 pct. af de nuværende pensionistkortholdere få takststigninger, og for ca. 40 pct. vil stigningerne være over 50 pct.

Ældre Sagen finder det helt urimeligt, at disse pensionister rammes af uforholdsmæssigt høje prisstigninger. Ældre Sagen mener, at der skal findes en bedre løsning for denne gruppe.

Konsekvenser af ændringerne

De besluttede ændringer betyder, at Movia afskaffer pensionistkortet fra juni 2020. De vil i stedet have pensionisterne til at bruge Rejsekortet.

I Ældre Sagen ved vi, at mange pensionister er rigtig glade for at have et kort, hvor de ikke skal huske at tjekke ud og ind. Og hvor de har tryghed for at kende deres transportudgifter.

Flere pensionister med rollator er desuden bekymrede for fremkommeligheden i bussen, når de skal bruge rejsekort.

Det nuværende pensionistkort betyder for mange en fleksibilitet i forhold til, at de kan rejse så meget, de vil. Ændringerne kan betyde, at den kollektive transport bliver sværere at benytte for den gruppe pensionister.

Pensionister i Hovedstadsområdet hårdest ramt

Ældre Sagen har mere end 20.000 frivillige, som hver dag pendler for at udføre frivilligt arbejde.  Flere af dem udtrykker bekymring for, hvad prisstigningen vil betyde for deres virke som fx besøgsvenner. 50.000 ældre over 65 år føler sig ensomme.

Ældre Sagen mener som udgangspunkt, at det skal være omkostningsfrit at være frivillig. Vilkårene er dog forskellig alt efter, hvordan man prioriterer i de enkelte lokalafdelinger.

Er du frivillig i Ældre Sagen, så kontakt din lokalafdeling, hvis du er i tvivl om, hvorvidt takstændringerne kan få konsekvenser for dit frivillige arbejde.

Ældre Sagen er bekymret for, at ændringerne særligt rammer pensionister i Hovedstadsområdet. Der er mange, der ikke har bil, og som derfor er helt afhængige af den kollektive transport.

Takstreformen vil ramme denne gruppe pensionister meget hårdt. Kollektiv transport er for den gruppe den eneste mulighed for selv at transportere sig rundt til deres daglige aktiviteter, familiebesøg og andet.

Det er også positive elementer

Ældre Sagen medgiver, at der også er positive ting i ændringerne. Herunder at spærretiden fjernes, og at der kommer pensionistrabatter på rejsekortet.

Det er særligt positivt for de mange pensionister, som kun bruger offentlig transport engang i mellem, og for dem, som ikke har pensionistkort i dag. De vil fremover få del i rabatterne.

Det er positivt, at disse pensionister får en større tilskyndelse til at bruge den kollektive trafik og kan rejse billigere.

Movia vurderer, at cirka 57 pct. af pensionisterne vil opleve et prisfald på mellem 30-50 pct..

Ældre Sagen tager sagen op

Ældre Sagen vil følge sagen meget tæt og arbejde for at sikre, at der fortsat er god og billig kollektiv transport for pensionister, uanset digitale færdigheder og økonomi.

Ældre Sagen vil derfor presse på for, at der findes en løsning for den gruppe pensionister, der rammes særligt hårdt af ændringerne.  

Derfor har Ældre Sagen 15. januar 2020 sendt brev til transportminister, Benny Engelbrecht men kopi til folketingsmedlemmerne af Transportudvalget og Movias bestyrelse.

Læs Ældre Sagens brev til transportminister Benny Engelbrecht

Det gør Ældre Sagen nu
  • Vi indsamler konkrete eksempler fra medlemmerne
  • Vi undersøger mulighederne for alternative løsninger
  • Vi gør politikerne opmærksomme på konkrete problemstillinger, dels gennem pressen, dels ved direkte henvendelse til politikerne.

Se alle Ældre Sagens mærkesager

Ældre Sagen kæmper for et bedre samfund på en lang række områder.

Se alle mærkesager

Sidst opdateret 14.04.2021