Regeringens varmepakke er en dråbe i havet

100 mio. kr. er langt fra nok, hvis de økonomisk dårligst stillede skal kompenseres for de stigende varmepriser.
18.11.2021

Med vinterens komme er behovet for at skrue op for varmen stigende. Det samme er varmepriserne. Det sætter mange pensionister i en usikker økonomisk situation med frygt for, om pengene vil række.

Derfor vil regeringen afsætte 100 mio. kr., som økonomisk trængte borgere – heriblandt pensionister – kan søge i deres kommune som kompensation for de stigende varmepriser.

Men 100 mio. kr. er slet ikke nok til at dække de massive stigninger i varmeregningen, som mange oplever allerede nu, mener Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældre Sagen.

- Det er positivt, at regeringen har øje for kompensation til de økonomisk dårligst stillede. Men 100 mio. kr. er en dråbe i havet, siger Bjarne Hastrup.

Med hatten i hånden

Ældre Sagen mener, at det både er bureaukratisk og retssikkerhedsmæssigt en ringere løsning, at evt. hjælp til pensionister skal fordeles som personligt tillæg.

Her forudsætter reglerne, at der opstilles et budget med alle indtægter og udgifter, og så vurderer kommunen om rådighedsbeløbet er tilstrækkeligt, eller om der kan ydes et personligt tillæg. Og kommunerne har ikke samme praksis på området.

Dermed er det retssikkerhedsmæssigt en ringere løsning for folkepensionisterne end en udvidelse af varmetillægget, som Ældre Sagen har foreslået.

- Vi frygter, at de ældre bliver ladt i stikken i bureaukrati, og ikke alle har kræfter til at kæmpe for en kompensation, der kan vise sig ikke at række langt nok, siger Bjarne Hastrup.

Læs også: Forslag til kompensation for stigende energipriser og regulering af pensionen i 2022

Glemmer gas- og oliekunder

Regeringen opfordrer fjernvarmeselskaberne til at udglatte varmeregningerne for fjernvarmekunder, så prisstigningerne bliver fordelt over året. Men det er kun borgere, der har fjernvarme, der får glæde af det, påpeger Bjarne Hastrup.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at netop fjernvarmekunder i gennemsnit er sluppet billigst fra de stigende varmepriser.

Prisen på fjernvarme er i gennemsnit faldet med 5 pct. fra oktober 2020 til oktober i år, mens prisen på gas er steget med 71 pct. og flydende brændsel, som olie, er steget med 34 pct. i samme periode. Men de fjernvarmekunder, der får fjernvarme fra et gasfyret værk, vil mærke stigningen.

Find inspiration til at spare på dit varme- og energiforbrug på Energistyrelsens energispareportal

Forhøj den grønne check

Ældre Sagen ønsker, at pensionisterne får fair kompensation for de stigende varmepriser og foreslår, at pensionerne reguleres som forudsat i Finanslovsforslaget. For folkepensionen er det med en stigning på 2,3 pct.

Samtidig bør man forhøje tillægget til den grønne check – som alle med en årsindkomst under 250.000 kr. er berettiget til – med 1.000 kr. om året.

Sidst opdateret 18.11.2021