Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Politikerne har svigtet ældreplejen

TV2’s plejehjemsdokumentar understreger behovet for en kulturændring i ældreplejen, mener Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældre Sagen.
20.10.2022

Omfattende omsorgssvigt, ydmygende overgreb og nedladende verbale angreb.

TV2’s dokumentar ’Opråb fra plejehjemmet’ viser nye eksempler på den forråede kultur på plejehjemmene, som danskerne blev vidner til for to år siden med TV2’s første plejehjemsdokumentar, ’Plejehjemmene bag facaden’.

Ældre Sagen forventede i kølvandet på den første dokumentar, at der kom ekstra opmærksomhed og tilsyn på ældreområdet. Politikerne lovede dengang handling.

Derfor er det store, brændende spørgsmål: Hvorfor har Christiansborg, kommuner og plejehjemsledelser ikke lært noget af historien om Niels og Else?

Politisk svigt

Optagelserne har gjort et dybt indtryk på Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældre Sagen, og dokumentaren understreger det akutte behov for politisk handling.

- Det er helt uacceptabelt, at vi igen ser omsorgssvigt og overgreb på plejehjemsbeboere. Politikerne lovede forandringer efter den første dokumentar. Det har de ikke levet op til, siger Bjarne Hastrup.

Læs også: Valget er udskrevet – nu skal der handling bag ordene

Frygter flere sager

Dokumentaren viser skjulte optagelser fra et plejehjem, og der er mange eksempler på den forråede kultur.

Svækkede ældre, der sidder i timevis med afføring i bleen, beboere med behov for omsorg som bliver glemt og nedladende og truende adfærd over for ældre, der befinder sig i en ydmygende situation.

Ældre Sagen frygter, at omfattende omsorgssvigt på plejehjem finder sted flere steder i landet.

5 tiltag på vej mod en værdig ældrepleje
  • Kontinuitet blandt det personale, der er tæt på beboerne. Relationer, omsorg og det enkelte menneskes behov skal være styrende.
  • Plejehjemsledelsen skal sikre, at beboerne er omgivet af medarbejdere, der har de nødvendige kompetencer og den nødvendige tid til at yde pleje og omsorg af høj kvalitet, og sikre at beboerne er omgivet af mennesker, der er omsorgsfulde og nærværende.
  • Kommunerne skal ikke føre tilsyn med sig selv. De uvildige tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed skal styrkes og påbud skal følges op af handling og konkrete initiativer, der reelt leder til forandring og forbedring. Tilsynene skal bevare det lærende og udviklende sigte, og det kræver opfølgning med f.eks. kompetenceudvikling og forandrede arbejdsgange. Desuden skal 200 mio. kr. årligt styrke det nationale, uafhængige tilsyn.
  • Høj kvalitet og faglighed skal styrkes med kontinuerlig, praksisnær kompetenceudvikling i ældreplejen.
  • Bevillingen til Videnscenter for Værdig Ældrepleje skal gøres permanent.

Værdig ældrepleje nu

At bringe orden i de kritisable forhold i ældreplejen bør være én af de første opgaver, som en ny regering går i gang med, mener Bjarne Hastrup.

Læs også: Sæt den ældre fri – ikke kommunerne

De ældre skal sættes fri uden, at vi går på kompromis med deres retssikkerhed, og den enkelte ældres behov skal være styrende for plejen.

- Ældreplejen har brug for en kulturændring, og den starter på rådhusene og i plejehjemsledelserne. Men det er også helt afgørende, at en ny regering forpligter sig til at tage et reelt opgør med den kritisable kultur. Det kan kun gå for langsomt, siger Bjarne Hastrup.

Sidst opdateret 17.01.2023