Plejehjemsbesøg skal være muligt for hver dag er kostbar

Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer for besøg på plejehjem mangler reelle muligheder for – ja, besøg på plejehjem
12.05.2020

Det koster forværret trivsel og livskvalitet, når plejehjemsbeboere begrænses i at se, høre og være sammen med deres nære og kære.

Derfor er det både ærgerligt og misvisende, at Sundhedsstyrelsens nye retningslinjer ikke sætter fokus på, at besøg skal kunne lade sig gøre – så længe det finder sted under sundhedsmæssigt forsvarlige rammer.

Beboerne er ensomme og utrygge

Ældre Sagen har siden nedlukningen været bekymret for de konsekvenser, som manglende kontakt til omverdenen kan have for beboere på plejehjem: De bliver ensomme, deprimerede, utrygge og taber både livskvalitet, fysisk og mental funktionsevne.

Hver måned dør ca. 1.200 plejehjemsbeboere i Danmark, som under de nuværende forhold ikke har haft mulighed for nærvær og kontakt til deres nærmeste - og hvor mange pårørende ikke har kunnet sige ordentligt farvel til fx ægtefælle eller forælder.

Positivt med retningslinjer

For Ældre Sagen er det derfor helt afgørende, at de nye retningslinjer helt entydigt forklarer, at – og hvordan – besøg skal lade sig gøre.

Derfor er det positivt, at de nye retningslinjer kan hjælpe plejehjemmene med at åbne op for udendørs besøg – ligesom det øger behovet for mere personale.

Ift. de konkrete retningslinjer mener Ældre Sagen, at det fortsat er for uklart og komplekst til at kunne omsættes på en enslignende måde ude på det enkelte plejehjem: Hvornår er man døende, hvem har ansvaret for hvad, og hvad er en kritisk situation?

Der bør testes oftere

Ældre Sagen vil opfordre til, at medarbejderne indenfor ældreområdet testes regelmæssigt.

En regelmæssig test af personalet vil reducere smittespredningen. Dette skal ske i en kombination med flere værnemidler og omorganisering af arbejdet i mindre grupper omkring den enkelte ældre, så kontakter med personalet minimeres.

Der skal også åbnes op for regelmæssig test af pårørende til mennesker i risikogruppen. Det vil give pårørende selv større sikkerhed for, at de ikke smitter ved besøg på plejehjem.

Langsom åbning for frivillige

Der bør åbnes op for at særlige grupper af frivillige som besøgsvenner og lignende kan testes for at kunne genoptage deres socialhumanitære aktiviteter.

En del plejehjemsbeboere har ingen pårørende, og de savner i den grad igen at få kontakt til fx besøgsvenner.

Det er Ældre Sagens klare oplevelse, at frivillige såvel som pårørende bidrager meget positivt til trivslen for beboere på plejehjem, ved at være nærværende og aktivere beboerne.

Ligeledes skal man ikke underkende betydningen af, at frivillige aflaster plejepersonalet.

Hvornår bliver det muligt?

I de opdaterede anbefalinger fra Sundshedsstyrelsen fremhæves det, at de nye tiltag for at mindske smitterisiko skal være i balance med hensynet til ens livskvalitet.

En person kan, selv om denne er i risikogruppen, godt give kram til sine allernærmeste, fx ægtefælle, børn og børnebørn.

Derfor er det uforståeligt, at beboere på plejehjem nægtes det nærvær og den kontakt med sine allernærmeste.

Ældre Sagen opfordrer Sundhedsstyrelsen til også lave en plan for, hvornår fysisk kontakt med pårørende på plejehjem igen bliver en mulighed.

At kunne holde i hånd eller få et kram af sine allernærmeste har ekstra stor betydning i en sårbar tid.

Læs også: Risikogrupper bør testes mere 

Sidst opdateret 14.05.2020