Plejehjemsbeboere kan igen få besøg

Politikerne har endelig lyttet. Slut med kun at se sine kære på skærm eller i et koldt telt – eller endda slet ikke at se dem. Beboere på plejehjem kan fra 2. juli nu igen få besøg.
29.06.2020

Familien kan igen komme hos deres kære på plejehjemmene.

Efter tre en halv måned får beboere på plejehjem deres grundlæggende rettigheder tilbage. De kan fra 2. juli igen få besøg i deres plejebolig af ægtefælle, børn eller andre, der står dem nær.

Der bliver ikke noget loft for antallet af besøgspersoner. Det reguleres alene af de fysiske rammer, hvor mange der må komme på besøg på én gang, så afstandskravene fortsat kan overholdes.

– Det er en meget vigtig sejr for beboere på plejehjem og deres pårørende, siger Ældre Sagens direktør Bjarne Hastrup, der glæder sig over, at politikerne omsider har lyttet.

Menneskelige omkostninger

– Men det har været en tid med store menneskelige omkostninger. Den har varet unødvendigt længe. Sundhedsstyrelsen angav allerede for flere uger siden, at det var sundhedsmæssigt forsvarligt at lempe på restriktionerne, siger Bjarne Hastrup.

Han forklarer, at det er helt afgørende for de ældres livskvalitet og trivsel, at de nu igen får mulighed for at kunne se deres kære på andet end en videoskærm eller i et koldt telt. Eller for nogles vedkommende – slet ikke se dem.

Ældre Sagen har de sidste måneder modtaget et hav af beretninger om ulykkelige, ensomme, forvirrede ældre mennesker som led af sorg og savn som følge af de besøgsrestriktioner.

Ikke mindst for mennesker med demens har det ledt til stor utryghed og mistrivsel.

Siden nedlukningen af Danmark har foreningen påpeget vigtigheden af at finde en rimelig balance mellem at undgå at få COVID-19 ind på landets plejehjem, samtidig med at det var bydende nødvendigt også at se på de mulige konsekvenser af den ufrivillige isolation.

Breve, partnerskab og høringssvar

Ældre Sagen har via breve, partnerskab og høringssvar løbende gjort Sundheds- og Ældreministeriet opmærksom på vores bekymringer, ligesom vi har delt historier ude fra virkeligheden.

Vi har bedt om, at der blev set på proportionaliteten, efterhånden som smittetrykket blev lavere, og det øvrige Danmark åbnede mere og mere.

Desværre blev den lovning om lempelse der kom medio maj ikke en reel lempelse, selvom Sundhedsstyrelsen direkte havde givet deres sundhedsfaglige input til, at det faktisk var forsvarligt. Derfor anmodede Ældre Sagen om foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg med tre ønsker:

  1. Mulighed for besøg indendørs for alle beboere.
  2. Ingen tidsbegrænsning og intet max. antal faste besøgspersoner.
  3. Ændring af besøgsrestriktioner skal ske pr. 1. juli.

En vigtig sejr for plejehjemsbeboere og deres pårørende

– Vores bønner blev heldigvis endelig hørt. Der var stor opbakning fra alle i udvalget. En vigtig sejr for plejehjemsbeboere og deres pårørende, kalder Bjarne Hastrup det, men pointerer også, at ønskerne ikke er helt i hus:

– Vi kunne godt have ønsket os, at alle  beboere – i tilfælde af midlertidigt forbud på grund af fx smitteudbrud – stadig har mulighed for besøg. Der bør stå, at det ikke kun gælder en ægtefælle, men også fx ét voksent barn eller én anden nærtstående for dem som ikke har en ægtefælle/fast partner. Denne ændring vil vi kæmpe videre for.

Ældre Sagens politiske arbejde under corona

Læs Ældre Sagens nyhedsartikler om corona, hvis du ønsker at følge med i vores politiske arbejde i forbindelse med corona i Danmark.

Læs alle Ældre Sagens nyheder om corona

Sidst opdateret 09.07.2020