Ældre Sagen advarer: Pas godt på pårørende

Pårørende løser allerede en kæmpe opgave for mennesker, der er svækkede af sygdom. Det giver ingen mening, at stille endnu større krav til dem
19.12.2019

I Ældre Sagen ved vi, at de fleste pårørende allerede varetager en kæmpe opgave med at få velfærdssamfundet til at hænge sammen. Og vi kender til de glæder og sorger der følger med, når man er pårørende.

Derfor var det nærmest rystende, at høre Rudersdals borgmester, Jens Ive (V), slå til lyd for, at ansvaret for at tage sig af de ældre og plejekrævende skal tilbage til familie og pårørende.

Logikken i argumentationen synes at være, at når der kommer flere ældre, er der ikke råd til ældrepleje - og derfor er løsningen at stille større krav til pårørende.

Der synes også at være en underliggende antagelse om, at der blandt pårørende findes en betydelig uudnyttet ressource, som bare venter på at blive sat i spil.

Der ligger også i nogle tilfælde en formodning om at pårørende slet ikke hjælper, så det skal de så bare til at komme i gang med.

Ældre Sagen har igennem flere år haft fokus på pårørende, og vi har jævnligt iværksat undersøgelser om pårørendes indsats. Undersøgelserne viser, at langt de fleste pårørende til mennesker, der er svækket af sygdom, er på banen og gerne hjælper.

Læs om erhvervsaktive pårørende her

Læs om pårørendes indsats her

Vi har i flere år efterlyst et bedre samarbejde mellem ældreplejen og pårørende. Vi ønsker os at pårørendes viden og erfaring bliver brugt bedre af professionelle. Og vi er positive overfor dialog og forventningsafstemning.

Men vi mener, at pårørendes hjælp skal ses som et supplement til - og ikke er en erstatning for den professionelle hjælp.

Ingen ældre skal tvinges til at tage imod hjælp fra pårørende, og ingen pårørende skal kunne pålægges opgaver.

Ældre Sagen vil gerne slå fast, at pårørende allerede er på banen som en vigtig ressource for mange ældre – de er velfærdssamfundets usynlige hær.

 Lad os værne om den ressource med dialog og anerkendelse, frem for at presse på med flere krav.

 

Sidst opdateret 28.08.2020