Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Ældre Sagen: Pårørende er ikke sundhedspersonale

Sygeplejerskestrejkens konsekvenser træder i kraft med virkning fra midnat natten til lørdag d. 19. juni 2021. Ældre Sagen er bekymret for, hvad konsekvenserne kan blive for ældre patienter, der ikke får behandling af hjemmesygeplejersker
18.06.2021

Ældre Sagen anerkender fuldt ud den danske model, men vil gerne hejse et bekymringsflag på ældre patienters vegne.

Strejken i hjemmesygeplejen i 12 kommuner bekymrer os særligt.

Ældre patienter er særligt sårbare

Ældre mennesker, der får hjemmesygepleje, er ofte så skrøbelige, at der ikke skal meget til, før der kan opstå en akut forværring af deres tilstand.

 Læs Ældre Sagens ønsker til ny sundhedsaftale

Derfor er det helt afgørende, at der er de rette faglige ressourcer og kompetencer til stede.

Hospitaler udskriver tidligt til kommunal behandling

Samtidig er ældre patienter over en årrække blevet udskrevet tidligere og tidligere fra hospitalerne efter behandling – hvor den kommunale hjemmesygepleje så skal tage over med behandling og pleje.

Allerede nu inden strejken oplever alt for mange ældre patienter, at afdelingen og kommunens pleje ikke samarbejder tilstrækkeligt om udskrivelsen. Og i forvejen er der ikke tilstrækkeligt personale og bemandinger er skåret helt ind i benet.

Det siger sig selv, at både udskrivningskoordinator og hjemmesygeplejen er helt afgørende for patienterne.

Nødberedskab skal tage hensyn til ældre patienter

Vi forventer, at kommunerne sørger for et tilstrækkeligt nødberedskab, der tager hensyn til ældre patienters særlige forhold og at både kommuner og regioner sikrer det rette faglige niveau i behandlingen både på hospitaler og i kommuner.

Pårørende skal ikke løse sundhedsfaglige opgaver

Mange pårørende løser i forvejen mange opgaver for at sikre deres ægtefælle, mor, far eller bedsteforældre et værdigt liv. Både i form af besøg, gåture, hygge, og koordinering og hjælp med transport til diverse behandlinger.

Mange pårørende er allerede i dag pressede med at få det til at passe ind i deres arbejds- og familieliv.

Ældre Sagen vil derfor understrege, at pårørende efter vores opfattelse under ingen omstændigheder skal udføre eller tage ansvar for sundhedsfaglige plejeopgaver. Disse skal udføres af sundhedsprofessionelle.

Men vi er bekymrede for, hvordan situationen kan udvikle sig, og derfor vil vi opfordre de pårørende, der har mulighed for det, til at holde et ekstra vågent øje under strejken. Og om nødvendigt tage kontakt til kommunens nødberedskab, hvis der er noget, der bekymrer.

Læs Ældre Sagens mærkesag om pårørende

Sidst opdateret 09.06.2022