Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Økonomiaftale kan koste svækkede ældre dyrt

Ældreområdet bliver mål for besparelser med en så smal økonomiaftale for kommunerne, frygter Ældre Sagen. Kommunerne opfordres til at prioritere den nære velfærd til bl.a. ældre
09.06.2022

Aftalen om kommunernes økonomi for 2023 vil føre til hårde prioriteringer i kommunerne.

Det kan meget vel føre til besparelser på ældreområdet, advarer Ældre Sagen.

Allerede inden aftalen har flere borgmestre påpeget, at de kan blive nødt til at finde besparelser på både ældre, børn og skoler.

Aktuelt har Slagelse Kommune genåbnet budgettet for 2022 for at nedlægge demensteam, fjerne den årlige hovedrengøring, skære ned på bad og rengøring og fjerne klippekort mv.

Besparelser på 4 pct. i år og 8 pct. i 2023. Bekymringen er reel.

Værdig ældrepleje skal prioriteres

Den smalle økonomiaftale kommer sideløbende med, at regeringen og en række organisationer arbejder på den bebudede ældrelov. Her er der enighed om at bringe værdigheden tilbage i ældreplejen, så svækkede ældre kan få den værdige  pleje og omsorg, de har behov for.

Derfor har Ældre Sagen også en forventning om, at kommunerne prioriterer den borgernære velfærd også efter økonomiaftalen.

Få penge til anlæg bekymrer også

Ældre Sagen er samtidig bekymret for, at konsekvensen af færre midler til anlæg vil betyde, at der ikke sættes gang i byggeri af nye plejehjemspladser, der skal dække den demografiske udvikling med flere ældre. De kommende år vil der komme et stort behov for nye plejehjemspladser.

For Ældre Sagen er det afgørende, at kommunerne forpligter sig på at finde holdbare løsninger på de udfordringer i ældreplejen, som samtlige aktører, borgermøder og pårørende har gjort opmærksom på gennem en lang fælles proces de seneste år .

Vi skal have værdigheden tilbage

Læs mere: Værdig ældrepleje nu

 

Sidst opdateret 17.01.2023