Nyt fra de klemte og de glemte

Ældre Sagen, Alzheimerforeningen, Parkinsonforeningen og Pårørende i Danmark står bag en ny fælles opsamling, der skal skildre virkelighedens problemer under coronakrisen
15.05.2020

Siden Coronakrisens begyndelse har Ældre Sagen og de øvrige organisationer modtaget rigtig mange henvendelser fra ældre i øget risiko ved coronavirus og fra deres pårørende.

Tilsammen ligger vi inde med en betydelig viden om de problemstillinger og udfordringer, som fx frygten for smitte og kravet om afstand og besøgsforbuddet på plejehjem giver i dagligdagen– en viden, som vi har besluttet at samle og dele med de politikere og myndigheder, der udstikker de retningslinjer, vi alle sammen skal følge.

Sammen med de andre organisationer udsender vi derfor jævnligt en fælles erfaringsopsamling, hvor vi fremhæver og deler konkrete eksempler på nogle af de temaer og udfordringer, som i særlig grad berører hverdagen og livskvaliteten for de mennesker, der er afhængige af hjælp, og deres pårørende.

Vi kalder erfaringsopsamlingen ”Nyt fra de klemte og de glemte”.

Formålet er at dokumentere og videreformidle den virkelighed, svækkede personer og deres pårørende oplever, for derved at være med til at forbedre deres dagligdag under Coronakrisen.

Læs "nyt fra de klemte og de glemte"

Sidst opdateret 18.05.2020