Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Nyt Ældretopmøde til september

Den 16. september 2021 holder Social- og Ældreministeriet, KL, Ældre Sagen og FOA i fællesskab et nyt Ældretopmøde.
05.08.2021

På Ældretopmødet er der fokus på en ny retning for den fremtidige ældrepleje, og alle, der interesserer sig for eller arbejder i og med ældreplejen, inviteres til at deltage.

Ældretopmødet 2021 er en opfølgning på det arbejde, der blev sat i gang i efteråret 2020, hvor der blev afholdt et to-dages topmøde.

Her indledte Social- og Ældreministeriet, KL, Ældre Sagen og FOA et samarbejde om en ny retning for ældreplejen med mere fokus på borgerens behov, værdighed og omsorg i plejen.

Ældre Sagen har en klar forventning om et konkret resultat af samarbejdet.

Læs Ældre Sagens mærkesag om hjemmehjælp

Mere nærvær og tryghed

– Topmødet er et vigtigt skridt i vores mål om en ældrepleje præget af meget mere medmenneskelighed, nærvær og tryghed. En ældrepleje, hvor hjælpen tager udgangspunkt i den svækkede ældres behov fremfor systemets behov, siger direktør i Ældre Sagen, Bjarne Hastrup.

– Vi skal lytte meget mere til hinanden. Der skal lyttes til den svækkede ældre, der beder om hjælp. Der skal lyttes til pårørende, der ofte sidder inde med stor viden om deres kæres liv, om hvordan de trives bedst. Der skal lyttes til venner, besøgsvenner og andre, som kan bidrage med viden, når hjælpen skal tilrettelægges.

Seks fokusområder

Siden Ældretopmødet sidste år har parterne bag Ældretopmødet arbejdet tæt sammen om udviklingen på seks centrale fokusområder.

De seks områder er:

  1. Organisering af ældreplejen og visitation tæt på hverdagen
  2. Tilsyn og læring
  3. Inddragelse af pårørende
  4. Rekruttering
  5. Kvalitet og kompetenceløft
  6. Faglig ledelse i en lærende kultur.

Ældretopmødet 2021 finder sted i Odense Congress Center.

Læs Ældre Sagens mærkesag om plejehjem

Sidst opdateret 09.06.2022