Ny regering skal styrke velfærden – også for ældre

Ældre Sagen glæder sig over at en ny regering nu kan komme på plads. Og vi glæder os over, at der er en fælles forståelse af, at der er brug for at styrke velfærden. Der er brug for mærkbare løsninger her og nu.
26.06.2019

I de seneste uger har vi igen set, at kommunerne udarbejder kataloger over mulige besparelser på et i forvejen fuldkommen udsultet ældreområde.

Der er dokumenteret mindst 73.000 ældre, der sidder uden den hjælp, de har behov for. 7,5 mio. timer er skåret væk de seneste ti år, samtidig med at antallet af ældre er stigende.

Alligevel er besparelserne accelereret de seneste år.

Vi har nået et punkt, hvor der er brug for konkrete og bindende rettigheder for at sikre hjælp, pleje og social omsorg, så vi kan få værdigheden tilbage.

Det er ikke længere nok at gøre op med minuttyranni og dokumentationskrav.

Der skal være nultolerance mod overbelægning på medicinske afdelinger.

Der er brug for en ’New Deal’

Der skal findes en helt ny retning for ældreplejen i Danmark.

Der er brug for en fordomsfri dialog om vores måde at indrette os på.

Ældre Sagen foreslår derfor en ’New Deal’ en ny frisk start for at overvinde den tydelige krise, vi har på ældreområdet i dag - en ny start for en ny regering og en ny start for at genfinde værdigheden i ældreplejen.

Finansiering, visitation, kvalitetskrav, værdighed, rettigheder, rekruttering – der er brug for at se på det hele med nye øjne.

Der er behov for at give svækkede ældre helt klare rettigheder i forhold til den hjælp, de kan få.

Der er behov for 25.000 nye plejeboliger

Mange har som 90-årige Ejnar fra Helsingør ventet forgæves på en plejehjemsplads, fordi visitationen er for stram og der er for få plejeboliger.

Det er nødvendigt, at der bliver nybygget 2-3000 plejeboliger om året, hvis man skal tage højde for det stigende antal ældre de kommende år.

Både beboere og pårørende skal kunne være trygge ved, at der er tilstrækkeligt personale med de nødvendige kompetencer hele døgnet rundt.

Derfor er det positivt at der er fokus på at sikre den nødvendige arbejdskraft til sundheds og -ældresektoren.

Væk med overbelægning nu

Det er glædeligt, at regeringen og støttepartierne ønsker forbedringer i sundhedssektoren, mere tid til omsorg og at en kommende sundhedsaftale skal matche den demografiske udvikling.

Vi ser et behov for at en kommende sundhedsaftale sikrer et økonomisk løft af sundhedsvæsenet på ca. 2 pct. årligt.

Ældre Sagen har længe påpeget, at der er brug for en ny national handleplan for ældre medicinske patienter, fordi de er særligt udsatte i sundhedssystemet.

Overbelægning er stadig et problem på medicinske afdelinger, hvor der ligger flest ældre patienter.

Overbelægning skaber øget risiko for død og fejl i behandlingen, derfor skal det være muligt at lave en effektiv plan for at få den overbelægning væk. Samtidigt skal der arbejdes målrettet for ensartet kvalitet uanset hvor man behandles og sikres sammenhæng for den enkelte medicinske patient på tværs af hospital, kommune og egen læge.

Læs alle Ældre Sagens anbefalinger til den nye regering

Sidst opdateret 28.08.2020