Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Kortsigtet lovprogram bekymrer Ældre Sagen

Flere vigtige tiltag for ældre glimrer indtil videre ved deres fravær i regeringens første lovprogram i 2023
17.01.2023

Med regeringsgrundlaget satte den nye SVM-regering retning for både ældre- og sundhedsområdet og pensionisters økonomi.

Derfor havde Ældre Sagen også ventet flere konkrete tiltag i regeringen første lovprogram.

Der er kun kommet lovprogram til og med uge 7, og Ældre Sagen forventer, at der herefter vil komme gang i de ventede tiltag på sundheds- og ældreområdet.

Sammenhæng i sundhedsvæsnet er vigtigt

Ældre Sagen ser positivt på, at sundhedsområdet fik fokus i statsminister Mette Frederiksens åbningstale. 

Ældre Sagen er meget enig i, at der bl.a. er behov for bedre sammenhæng mellem kommuner og sygehuse. ”Svingdørspatienter”, der genindlægges kort efter udskrivelse, fordi de efterlades hjemme i uvished, er et tiltagende problem, der kræver handling nu.

Læs mærkesag: Ældre patienter i sundhedsvæsnet

Videre med ældrelov hurtigst muligt

Det store slagnummer på ældreområdet i regeringsgrundlaget er den ældrelov, der er arbejdet frem mod de seneste år.

I det seneste lovprogram var ældreloven sat til behandling i midten af februar. Det er ikke at finde i det, regeringen har fremlagt nu.

Ældre Sagen forventer, at regeringen hurtigst muligt får gang i det arbejde.

Læs også: Ældre Sagens reaktion på regeringsgrundlaget

Hvor er aftalen om at afskaffe modregning?

Ældre Sagen er bekymret over, at den ellers aftalte afskaffelse af modregning af egen arbejdsindkomst i folkepensionen heller ikke er at finde.

Aftalen skulle hjælpe på at få flere ældre til at arbejde mere ved siden af pensionen, og aftalen lå klappet og klar med flertal bag sig under den forrige regering.

Ældre Sagen har tidligere på året skrevet til den nye beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen for at minde om aftalen, som vi fortsat forventer bliver ført ud i livet.

Læs: Brev til beskæftigelsesministeren

Lad seniorpension og dens grundprincipper leve

Pensionssystemet kommer også under behandling af den nye regering. Planen er at seniorpensionen og Arnepensionen skal afløses af ”Arne Plus”.

Seniorpensionen udmærker sig ved at være universel og fokusere på nedslidning. De grundprincipper mener Ældre Sagen, det er vigtigt at bevare.

Ældre Sagen opfordrer derfor regeringen til at sætte sine planer på pause og lade seniorpensionen få lov til at vise sin effekt.

Læs også: Ældre Sagen stærkt bekymret for nedslidte seniorer

Inflationshjælp ”inden længe”

Endelig havde Ældre Sagen ventet at høre mere om, hvordan den inflationshjælp regeringen lovede i regeringsgrundlaget kommer til at se ud.

Statsminister Mette Frederiksen sagde fra talerstolen, at inflationshjælpen ”inden længe” bliver fremlagt.

Hvem der får hjælp, er et vigtigt spørgsmål for mange af de pensionister, der har mindst. Det er ikke nok kun at hjælpe dem, der er berettigede til ældrecheck.

Pensionister har oplevet et større fald i realindkomst end lønmodtagere i den seneste tid med tårnhøj inflation og meget lav regulering af pensionerne.

Ældre Sagen mener derfor også fortsat, at reguleringen af folkepensionen og andre forsørgelsesydelser bør fremrykkes, så ydelserne stiger med 3,5 pct. nu og her.

Læs også: 300.000 pensionister får ingen hjælp mod prisstigninger

Sidst opdateret 24.01.2023