Ældre Sagen: Kommende sundhedsaftale skal bygge på patienternes behov

Ældre medicinske patienter beskriver en udtalt mangel på værdig behandling i sundhedsvæsenet. Det skal løses med en ny sundhedsaftale, mener Ældre Sagen
27.05.2021

Statsministeren bebudede i sin åbningstale til Folketinget i efteråret, at en ny sundhedsaftale skal lande i år. 

En sundhedsaftale, som er en politisk aftale om, hvordan sundhedsvæsenets opgaver skal fordeles og hvordan samarbejdet skal foregå mellem regionale sygehuse og kommunerne.

Sundhedsopgaverne rettet mod ældre patienter med flere sygdomme er de seneste år i stigende grad blevet overført fra hospitalerne til den kommunale plejesektor med hjemmesygepleje, plejehjem og kommunale akutfunktioner. 

Begrundelsen for en ny sundhedsaftale er, at andelen af ældre vil stige markant de kommende år. Det er derfor indlysende, at man selvfølgelig skal se på ældres behov ift. sundhedsvæsenet, når man trækker de nye streger.

Ældre Sagen har derfor store forventninger til, at en kommende sundhedsaftale skal sikre en mere sammenhængende og mere værdig behandling af ældre patienter med flere sygdomme.

Derfor inviterer Ældre Sagen til konference 28. maj og fremlægger samtidig to nye undersøgelser, der giver et billede af ældres oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet.

Ældre patienter efterlyser værdig behandling

Den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser 2020 fra CPI viser med et særudtræk for Ældre Sagen, hvordan akut indlagte 80+-årige oplever mødet med sundhedsvæsenet.

Resultaterne er, at:

  • de ikke får tilstrækkelig information til at være trygge efter udskrivelsen
  • der ikke er tæt samarbejde mellem hospital og kommune om deres udskrivelse
  • forskelligt personale giver dem information, der ikke stemmer helt overens, og at der mangler én med et overordnet ansvar for forløbet
  • hverken de selv eller deres pårørende bliver taget med i beslutninger

Ældre patienter er gode kilder

Ældre medicinske patienter har ofte flere sygdomme og dermed hyppig kontakt til både læger, sygeplejersker, SOSU-medarbejdere, fysioterapeuter, lægesekretærer eller chauffører.

Derfor kan disse patienter om nogen være med til at give et billede af, hvilke problemer den kommende sundhedsaftale skal være med til at løse. 

- Jeg havde ikke sovet i et par døgn. Og så kl. 2 om natten kom der gudhjælpemig en sygeplejerske ind og vækkede mig. Hun skulle tage mit sukkertal. Og så kl. halv 4 kommer hun ind og tænder lys, og nu skulle hun et eller andet. Så sagde jeg: Du skal ingenting! (Bent, 79 år).

Ovenstående citat siger noget om den afmagt, frustration og vrede 79-årige Bent følte, da han var indlagt i sundhedsvæsenet. 

Ældre patienters oplevelser i ny rapport

Eksemplet stammer fra rapporten ’En værdig behandling - ældre medicinske patienters oplevelser af værdighed i mødet med sundhedsvæsenet’, som er den første af sin art, der med observationer og interviews direkte afdækker ældre, medicinske patienters oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet.

Øvrige resultater fra rapporten vil blive fremlagt på konferencen.

Ældre Sagen har store forventninger

Ældre Sagens adm. direktør, Bjarne Hastrup har store forventninger til både konferencen og den kommende sundhedsaftale:

- Sundhedsaftaler kommer ofte til at handle om struktur og økonomi. Nu har vi en enestående chance for at bygge fundamentet for en ny sundhedsaftale på, hvordan patienterne oplever mødet med sundhedsvæsenet. Og den debat har vi brug for, siger Bjarne Hastrup.

Kommunale akutfunktioner vurderes højt

På konferencen vil Ældre Sagen også offentliggøre resultater fra en helt ny supplerende undersøgelse, som bygger på interview med ældre patienter om deres oplevelse af mødet med behandlingen i de kommunale akutfunktioner. 

Og konklusionen er her også rimelig klar:

Omsorg og medmenneskelighed gennemsyrer den måde personalet møder patienterne på. Og når den tilgang bliver suppleret med en høj faglig og professionel indsats, så oplever man behandlingen som værdig.

Hvis du har lyst, alle er velkomne - kan du tilmelde dig og deltage gratis i konferencen online her

 

Sidst opdateret 27.05.2021