Hvor bliver hovedrengøringen af?

Over halvdelen af kommunerne lever ikke op til folketingets krav om grundig rengøring efter corona-nedlukningen
05.07.2020

Flere tusind hjemmehjælpsmodtagere må finde sig i at leve i skidt og møg.

Da COVID-19 lukkede Danmark ned, betød det også stop for praktisk hjemmehjælp i over halvdelen af kommunerne, svarende til 51 kommuner.

Det viser en rundringning til kommunerne, som Ældre Sagen har foretaget.

Mange hjemmehjælpsmodtagere måtte i mange uger helt undvære at få gjort rent, mens andre fik gjort mindre rent eller sjældnere.

Derfor trænger mange ældres hjem nu - ved genopstart af den praktiske hjælp - til en grundig rengøring.

Ældrepakken

Men kun cirka halvdelen (45 procent) af de kommuner, der havde sløjfet rengøringen, har tilbudt grundig rengøring, da de startede hjælpen op igen.

Derved lever disse kommuner ikke op til folketingets retningslinjer. Det drejer sig om 15 jyske, fem fynske og syv sjællandske samt Bornholm.

Folketingets partier vedtog 1. maj en hjælpepakke til ældreområdet, ”ældrepakken”.

Den indeholder bl.a. et krav om, at alle kommuner, der har stoppet eller reduceret hjælpen til rengøring, skal tilbyde en grundig rengøring i forbindelse med, at hjælpen genoptages.

Kommunerne har pengene

- Det undrer os, at kommunerne vælger at ignorere folketingets krav om den grundige rengøring. Der er overhovedet ikke nogen undskyldning, siger seniorkonsulent Per Tostenæs.

Han understreger, at der er afsat midler, der skal afhjælpe konsekvenser af corona-krisen.

Midlerne skal bl.a. sikre, at serviceniveauet bringes tilbage til normalt niveau i takt med genåbningen, og at ældre, der har måttet undvære rengøring, skal tilbydes en grundig rengøring.

- Når vi nu ved, hvor vigtig hygiejnen er, er det uhyre kritisabelt, at kommunerne ikke skynder sig at få rengøringen på plads.

Pengene har kommunerne. Dem fik de i forbindelse med den årlige økonomiaftale til dækning af ekstraudgifter i forbindelse med coronakrisen.

Danmarkskort over hvilke kommuner, der har tilbudt hovedrengøring efter corona-nedlukningen

Læs hele Ældre Sagens undersøgelse om grundig rengøring under corona

Sidst opdateret 14.04.2021