Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Højere varmecheck løser ikke problemerne

Mange pensionister, dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere og unge på SU rammes hårdt af de generelle prisstigninger. Varmechecken hjælper for få.
01.04.2022

Med den højeste inflation i 30 år presser de generelle prisstigninger lige nu mange danskere med en stram økonomi.

Derfor er der brug for mere, end den forhøjede varmecheck, regeringen netop har præsenteret.

Ældre Sagen foreslår en ekstraordinær stigning i folkepensionen, andre forsørgelsesydelser og SU.

Aftale efterlader mange

Nyheden om den forbedrede varmecheck er naturligvis positiv for dem, der er omfattet, men aftalen efterlader en stor gruppe mennesker uden hjælp.

Varmechecken er nu på 6.000 kr. og grænsen for, hvornår man kan modtage den er hævet til en indkomst på 650.000 kr. årligt efter arbejdsmarkedsbidrag. Det betyder, at enlige med en indkomst over topskattegrænsen kan være berettiget til varmechecken.

Samtidig er der udfordringer med opgørelse og udbetaling af varmechecken. Det er fx et problem, at man vil bruge 2020 indkomsten som grundlag. Det betyder, at en person, der har lavere indkomst i 2022 end 2020 pga. overgang til pension, arbejdsløshed, sygdom eller andet, ikke bliver omfattet af hjælpen, selvom den aktuelle indkomst er lav.

Læs Ældre Sagens høringssvar: Skattefri varmecheck

Ældre Sagen: Sæt pension og andre ydelser op nu

Overvældende mange bekymrede ældre har de seneste uger kontaktet Ældre Sagen.

Mange folkepensionister, førtidspensionister, dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere eller unge på SU opfylder ikke kriterierne for at få varmechecken, men er i høj grad ramt af de generelle prisstigninger, fordi deres økonomi i forvejen ofte er stram.

Ældre Sagen har foreslået, at pensioner og andre forsørgelsesydelser hæves ekstraordinært med 3,5 pct. med virkning fra 1. januar 2022.

Den løsning vil give ca. 6.500 mere om året hos en enlig pensionist der ikke har anden indkomst.

Læs forslaget: Sæt folkepensionen op

Sidst opdateret 17.01.2023