Hjælpepakke er en god håndsrækning til svækkede ældre

Den nye hjælpepakke indeholder flere positive tiltag for svækkede ældre på plejehjem og for ældre i eget hjem der har været uden hjemmehjælp i op til to måneder
01.05.2020

Ældre Sagen er overordnet tilfreds med initiativerne i den hjælpepakke, hovedparten af Folketingets partier har forhandlet på plads fredag.

– Hjælpepakken er en kærkommen håndsrækning. Vi ved fra utallige henvendelser, at situationen er kritisk mange steder på grund af den isolation og suspendering af hjælp, coronavirus har medført.

Beboere på plejehjem og pårørende savner kontakten med hinanden, og svækkede ældre i eget hjem har stået meget alene uden hjælp til både hygiejne og rengøring, siger adm. direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup.

Ældre Sagen gør dog opmærksom på, at hjælpepakken på et tidspunkt vil være tom. Derfor vil der senere blive behov for at iværksætte nye initiativer for svækkede ældre.

Bedre rammer for besøg på plejehjem

Det vil skabe glæde hos mange ældre på plejehjem og deres pårørende, at politikerne vil sikre trygge forhold for besøg.

Ældre Sagen forventer, at de 100 mio. kr. der er afsat, hurtigt bliver anvendt, og at Sundhedsstyrelsen endnu hurtigere får udarbejdet retningslinjer for besøgene.

– Der er et stort behov for, at pårørende får mulighed for at besøge deres kære på plejehjem. Jeg forventer, at alle kommuner nu åbner for forsvarlige besøg på plejehjem under de rammer, de får til rådighed, siger adm. direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup.

Ældre i eget hjem får grundig rengøring

Hjælpepakken kommer også med en håndsrækning til de svækkede ældre, der bor i eget hjem og er afhængige af hjemmehjælp.

Alle kommuner forpligtes på at gøre hovedrent hos deres hjemmehjælpsmodtagere, der midlertidigt har været frataget hjælpen.

Det er positivt, fordi svækkede ældre i eget hjem har været meget isolerede og udfordrede på at klare hverdagen både praktisk og i forhold til hygiejne.

– En ordentlig hygiejne er afgørende for vores sundhed. Derfor er det godt, at der kommer grundig hovedrengøring hos de mange svækkede ældre, der ikke selv er i stand til at få det gjort, siger Bjarne Hastrup.

Hovedparten af landets kommuner har valgt at skære i rengøringshjælpen under coronakrisen. Sårbare ældre har gennem en periode på op til to måneder ikke fået gjort rent.

Derfor har Ældre Sagen efterspurgt netop hovedrengøring som del af hjælpepakken.

Læs mere om Ældre Sagens efterspørgsel af hovedrengøring som del af hjælpepakken

Herefter forventer Ældre Sagen, at kommunerne hurtigst muligt som minimum vender tilbage til den hjemmehjælp, ældre kunne få før coronakrisen.

Demensramte i særlig risiko

Mange demensramte ældre, som bor i eget hjem, har haft det meget svært under coronakrisen.

Deres ægtefæller eller familie har ligeledes været under hårdt pres, når daghjem og dagcentre har været lukkede. Den manglende mulighed for aflastning og støtte har slidt ekstra på en i forvejen udsat gruppe.

Ældre Sagen glæder sig over, at aftalen tilgodeser denne gruppe med støtte på 30 mio. kr., så familierne kan få mulighed for at komme lidt til hægterne igen.

Hold dig opdateret

Få overblik over seneste nyt fra Ældre Sagen om coronavirus. På siden samler vi også gode råd, viden og inspiration i en tid med corona. Siden opdateres løbende.

Gå til www.aeldresagen.dk/coronavirus

Sidst opdateret 14.05.2020