Glædeligt at ældre svækkede mennesker nu sikres retten til at sige nej til genoplivning

Mennesker over 60 år som har behov for pleje i eget hjem eller er på plejehjem, sikres nu retten til at sige nej til at blive forsøgt genoplivet, hvis deres hjerte går i stå.
22.12.2020

Det har alle Folketingets partier sagt ja til i en ældreaftale. Det er en stor sejr for retten til selv at bestemme over livets afslutning.

Ældre Sagen har igennem flere år kæmpet for alderdomssvækkede menneskers ret til at frabede sig genoplivningsforsøg ved hjertestop.

- Selvfølgelig skal man kunne sige nej tak til genoplivningsforsøg. Afslutningen på livet skal være værdigt for den enkelte. Efter et langt og godt liv, skal man da have lov til at sige stop, hvis kroppen er slidt op. Nu er det vigtigt, at lovgivningsarbejdet kommer hurtigt i gang, siger Bjarne Hastrup.

Læs også: Alle har ret til en værdig afslutning på livet

Retten til selv at bestemme

I dag er det kun muligt at sige nej til genoplivningsforsøg, hvis man har en specifik diagnose som fx cancer eller KOL. At være svækket af alder er ikke i sig selv nok.

Det betyder, at mange mennesker har befundet sig i en meget sårbar situation, hvor de reelt har været frataget retten til selv at bestemme over afslutningen på deres liv.

Læs også: Sundhedspersonale skal tale om døden

Ønsket skal registreres

Med den nye lovgivning kan habile mennesker over 60 år tilkendegive deres ønske om fravalg af genoplivningsforsøg på sundhed.dk eller ved at indsende en blanket til myndighederne. Fravalget træder i kraft, når personen er fyldt 60 år og har behov for pleje i eget hjem eller er flyttet i plejebolig/på plejehjem. Den konkrete definition af målgruppen skal fastlægges i samarbejde med relevante aktører på området, herunder Ældre Sagen.

Det skal også være muligt at fortryde valget. Det kan gøres så længe personen er "habil".

Læs også: Gør fravalg af genoplivning synligt

Der oprettes et centralt register, hvor det vil blive registreret, at man ikke ønsker genoplivning. Et centralt register vil sikre, at fravalget automatisk træder i kraft og at det automatisk registreres, hvis man fortryder sit valg. Oplysningerne skal være tilgængelige for det personale, som skal kende og efterkomme ønsket fra den enkelte.

Ældre Sagen med i arbejdet

Det er glædeligt, at Sundheds- og Ældreministeriet vil inddrage relevante organisationer i arbejdet med loven, bl.a. Ældre Sagen, Danske Patienter, Lægeforeningen, KL, Danske Regioner, Dansk Sygeplejeråd og FOA.

På den måde er der gode forudsætninger for at sikre løsninger, der fungerer for både den enkelte, de pårørende og de sundhedsprofessionelle.

Behov for hurtigt at komme i gang

Der ligger et stort arbejde i både at gennemføre et grundigt lovgivningsarbejde og at udvikle og etablere et centralt register, der vil fungere i praksis.

Derfor mener Ældre Sagen, at det er helt afgørende, at alle involverede parter kommer hurtigt i gang med arbejdet. Ikke mindst med tanke på de mange mennesker, der allerede i lang tid har ventet på en løsning.

 

 

 

Sidst opdateret 11.05.2021