Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Fordomme om seniorer på arbejdsmarkedet er - fordomme

Ny rapport lavet for Ældre Sagen viser, at fordomme om seniorer på arbejdsmarkedet er og bliver fordomme uden hold i virkeligheden.
10.02.2022

Seniorer oparbejder i løbet af arbejdslivet og med alderen gode samarbejdsevner og skaber trivsel på arbejdspladsen.

Aldringsforsker Aske Juul Lassens rapport ”SENESKIFT - Når seniorer skal finde nyt job” er baseret på interviews med seniorer, der har skullet finde nyt job, samt interview med virksomheder, arbejdsgiverorganisationer og fagforeninger.

Læs undersøgelsen: Seneskift - når seniorer skal finde nyt job

Alderisme er en realitet

Aske Juul Lassen illustrerer i rapporten, hvordan alderisme (aldersdiskriminering) praktiseres og ofte foregår under overfladen på det danske arbejdsmarked.

Herudover går han også i dybden med nogle af de fordomme, som arbejdsgivere og andre har, når det gælder seniorer.

Udvikler særlige kompetencer

Rapporten gør op med fordommene og dokumenterer, at seniorer i løbet af deres arbejdsliv oparbejder en række unikke og værdifulde kompetencer, som medfører, at de gør en forskel på deres arbejdspladser.

Rapporten identificerer en række særlige kompetencer, som vi tilegner os med alderen, og som betyder, at seniorer på en række områder bliver en bedre arbejdskraft bl.a. evnen til mere systematisk tænkning, ro i pressede situationer og større beslutningsdygtighed.

Forskning peger også på, at vi generelt bliver bedre til at samarbejde med alderen, ligesom seniorer ofte er gode til at skabe trivsel på arbejdspladsen.

Budskabet er klart: Som arbejdsgiver skal du ansætte en senior – ikke for at tage et socialt ansvar, men fordi det er godt for din virksomhed.

Fordomme holder ikke

Der eksisterer mange fordomme om seniorer på arbejdsmarkedet, bl.a. at seniorer ikke kan lære nyt, er langsommere, mindre motiverede, og har tanken om pensionen i hovedet. Men ingen af dem holder i virkeligheden.

Alderen har ikke betydning for indlæring af ny viden, når den kan sættes i forhold til den erfaring, man har. Hvis man fx er erfaren inden for IT og skal tilegne sig ny viden på dette område, er der ifølge rapporten ingen forskel på indlæringstempoet for yngre og ældre.

Processen fra tanke til handling kan blive langsommere, når vi bliver ældre, men det er til gengæld ofte den rigtige beslutning, vi træffer, fordi den er baseret på mere viden og erfaring.

Seniorerne er lige så motiverede og omstillingsparate som alle andre. De vil gerne efteruddannes, og så bliver mange af dem længere i det samme job end yngre ansatte. 

Et skift i arbejdslivet

Rapporten beskriver, hvordan nogle seniorer kan blive tvunget til at foretage et større skift i deres arbejdsliv – fordi de ikke kan finde job inden for deres egen branche eller fagområde.

Et større skift i arbejdslivet kan betyde lavere løn, men kan også give nogle seniorer en større frihed og mulighed for at prøve sig selv af på nye måder.

Det er Ældre Sagens holdning, at det skal være et frit valg for dem, som ønsker det, og har mulighed for det økonomisk - ikke noget, som man er tvunget til på grund af alderisme på arbejdsmarkedet. 

Brug seniorerne på arbejdsmarkedet

Denne rapport er et vigtigt indspil i debatten om seniorer på arbejdsmarkedet. Det danske samfund kæmper i disse år med store strukturelle udfordringer: Vi har virksomheder, som mangler arbejdskraft, og vi har brug for, at der er flere, som bliver længere på arbejdsmarkedet for at finansiere vores velfærd.

Seniorer er på alle måder er en vigtig ressource i forhold til at imødegå disse udfordringer.

Både virksomheder, samfundet og ikke mindst den enkelte senior selv har en interesse i, at vi i endnu højere grad får bragt deres ressourcer i spil.

Læs også: Gode råd om arbejdsliv og seniorjob

Sidst opdateret 17.01.2023