Folkepensionen bliver udhulet år for år

Siden satspuljen blev indført er folkepensionen sakket bagud i forhold til lønudviklingen i Danmark. Det øger uligheden mellem dem i arbejde og dem på pension.
08.05.2018

Aftalerne om de nye overenskomster har sikret, at lønningerne på det offentlige område stiger nogenlunde i takt med det private arbejdsmarked de kommende år.

Samtidig kan landets pensionister se til, mens deres folkepension stiger mindre end lønningerne, fordi en del af stigningen (0,3 pct.) hvert år bruges til at finansiere den såkaldte satspulje.

Det er nu på høje tid at tage et opgør med fradraget til satspuljen, mener Ældre Sagen.

- Vi vil have, at folkepensionen bliver reguleret fuldt ud på linje med lønningerne på arbejdsmarkedet. Sker det ikke, øges uligheden mellem dem i arbejde og dem, der har forladt arbejdsmarkedet, siger adm. direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup.

Satspuljen æder stigning i folkepensionen

Reguleres folkepensionen ikke i fuldt ud, vil den økonomiske ulighed kun ramme landets pensionister endnu hårdere.

Derfor bør politikerne se på satspuljefradraget, når næste finanslov skal forhandles.

- Man kan undre sig over, at alle partier på nær ét står bag satspuljen. Medregner man størrelsen af de skattelettelser, som for nyligt kun er givet til dem i arbejde, er forskellen mellem de to gruppers indkomster vokset endnu mere, og det er en bekymrende udvikling, siger Bjarne Hastrup.

Siden satspuljen blev indført i 1990 er den økonomiske ulighed steget for folkepensionisterne.

For en enlig folkepensionist betyder det, at hun hvert år får mindre at leve for i forhold til en lønmodtager.

Folkepensionen er et vigtigt fundament

Det er vedtaget ved lov, at folkepensionen reguleres i forhold til den generelle lønudvikling, men med fradraget på op til 0,3 pct som bruges til satspuljen.

Ca. 300.000 folkepensionister har stort set ikke anden indkomst end folkepensionen og ATP.

- Folkepensionen er en afgørende indkomst for mange pensionister, og det bliver den ved med at være. Den gruppe, der kun har folkepensionen og evt. ATP at leve for, har et meget stramt budget, og kan have svært ved at få den daglige økonomi til at hænge sammen, siger Bjarne Hastrup.

Læs også: Bevar folkepensionen

Sidst opdateret 11.01.2019