Flere penge til at bekæmpe ensomhed

Et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale om 50 millioner kroner til nye indsatser mod ensomhed. Ældre Sagen har fået del i de direkte midler.

I Ældre Sagen glæder vi os over, at foreningslivet i Danmark, herunder Ældre Sagen, så direkte modtager en ny pakke penge til at bekæmpe ensomhed, understreger Bjarne Hastrup, Ældre Sagens direktør.

De negative konsekvenser af den sociale isolation som følge af Corona vokser, jo længere tid krisen varer.

Læs også: Få eller bliv telefonven

Partnerskaber til at bekæmpe ensomhed

I foråret blev der nedsat fire covid-19-partnerskaber på social- og ældreområdet, som for nyligt har indleveret deres oplæg til en strategi for at bekæmpe ensomhed. Ældre Sagen koordinerer et af de fire partnerskaber sammen med FOA.

- Godt, at alle fire partnerskaber, der blev oprettet i foråret 2020 betænkes i pakken, og at de fortsætter ind i 2021. Krisen ser ud til at fortsætte, og der vil være et stort genopretningsarbejde, ikke mindst blandt svækkede ældre, også i tiden efter en evt. corona-vaccine, siger Bjarne Hastrup.

Ældre Sagen understreger dog, at situationen gør det meget vanskeligt at nå alle de særligt udsatte ældre. Ikke mindst fordi de skærpede corona-restriktioner og anbefalinger umuliggør arrangementer med socialt fokus og samvær.

Dette ser vi gerne blødt op, så ældre kan mødes i mindre grupper på 10 (med overholdelse af alle hygiejne- og afstandskrav) også selv om formålet med arrangementet primært er socialt.

Læs også: Hverdagen under corona kan give os følelsen af ensomhed

380.000 svært ensomme

Corona forværrer ensomheden, men allerede før Corona følte 380.000 voksne danskere sig svært ensomme. Tiden er derfor også moden til at tænke mere langsigtet og forsøge et mere grundlæggende opgør med den stigende ensomhed i Danmark.

National ensomhedsstrategi

I den politiske aftale er der afsat 10 millioner kroner til en ”strakspulje til 1.000 nye fællesskaber”, som kan søges af idrætsforeninger, folkeoplysende foreninger, museumsforeninger, læseforeninger og sociale foreninger.

Der er afsat 15 millioner kroner til støtte i beboerforeninger og 20 millioner kroner, som fordeles til Covid-19-partnerskaberne for ældre, udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap.

Ældre Sagen håber, at vejen er ved at være banet for en national ensomhedsstrategi. De fire partnerskaber er da enige om at anbefale, at der snarest bliver lavet en langsigtet, national ensomhedsstrategi på tværs af alders- og risikogrupper, og på tværs af ressorter og sektorer.

- Civilsamfundet skal tænkes ind i en ensomhedsstrategi, der rækker langt ud over coronakrisen. 100 millioner kroner kunne bringe os et langt skridt videre med en national strategi og en handlingsplan, som over fire år kunne sætte en retning for et Danmark med færre mennesker, der står uden for fællesskabet, siger Bjarne Hastrup.

Læs også: Ældre Sagen ønsker en national ensomhedsstrategi

 

 

Sidst opdateret 14.04.2021