Nu skal der fokus på seniorernes arbejdsliv

Torsdag 19. november 2019 præsenterede Seniortænketanken sine anbefalinger for ’et længere og godt’ seniorarbejdsliv. Det er lykkes at få fokus på, hvad der skal til for at få seniorer til at blive på arbejdsmarkedet, mener Ældre Sagen, der dog savner mulighed for at seniorer kan blive i a-kassen.
21.11.2019

 Den tidligere regering nedsatte en Seniortænketank med det formål at give seniorer et bedre arbejdsliv og få flere til at udskyde pensionen.

Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup, har sammen med syv andre sagkyndige samt otte repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter deltaget i Seniortænketankens arbejde gennem det seneste halvandet år.

Godt med fokus på seniorenes ønsker

Og selvom anbefalingerne i Seniortænketanken er nødt til at være et kompromis mellem parterne, så er Ældre Sagens direktør tilfreds med udbyttet.

- Jeg hæfter mig først og fremmest ved, at det er lykkedes at få fokus på, hvad der skal til for at få seniorer til at blive på arbejdsmarkedet. For vi kan kun få seniorerne til at blive på arbejdspladsen, hvis det er mere attraktivt end at gå på pension, siger Bjarne Hastrup.

Han peger på, at det er meget individuelt, hvad der kan få den enkelte til at blive. 

Derfor skal vi spørge hver enkelt senior: ”Hvad kan få dig til at blive på arbejdsmarkedet?”.

For nogle handler det måske om at gå ned i tid, for andre handler det om at få andre opgaver eller noget helt andet.

Og med seniorer mener Bjarne Hastrup i denne sammenhæng udelukkende de seniorer, som er raske nok og har lysten til at fortsætte på arbejdsmarkedet. Syge og nedslidte har ikke været en del af Tænketankens arbejde.

Fortsat frygt for at miste jobbet

Mange seniorer frygter stadig at miste deres job, når de er fyldt 50. For selvom statistikken viser, at seniorer ikke har større risiko for at blive fyret end andre, så er det mærkbart sværere at komme i job igen.

Samtidig vælger mange seniorer at fortsætte længere på arbejdsmarkedet en tidligere, og det er til stor gavn for både den enkelte og samfundet.

Langt hovedparten af den ekstra arbejdskraft, vi har brug for i de kommende år, skal komme fra seniorerne – derfor er et godt seniorarbejdsliv så vigtigt for os alle.

Vores stigende levetid og de demografiske ændring med mindre ungdomsårgange betyder, at vi som samfund har brug for seniorernes arbejdskraft.

Savner dokus på dagpengeret for seniorer

En ting har dog skuffet Bjarne Hastrup:

- Ældre Sagen har kæmpet for at få afskaffet aldersdiskriminationen i forhold til at kunne være medlem af en A-kasse med fuld dagpengeret. Det lykkedes desværre ikke at samle Seniortænketanken om den anbefaling. Men ingen skal være i tvivl om, at Ældre Sagen vil fortsætte kampen for at få afskaffet den åbenlyse uretfærdighed, at man ikke kan forsikre sig mod arbejdsløshed lige som alle andre på arbejdsmarkedet, blot fordi man teknisk set når folkepensionsalderen.

Læs Seniortænketankens anbefalinger (eksternt link)

Et godt og langt arbejdsliv

Alle skal kunne have et godt og langt arbejdsliv på et arbejdsmarked, som man kan være en del af, så længe man kan og vil, og hvor man kan trække sig tilbage med værdighed.

Læs mærkesag

Sidst opdateret 28.08.2020