Ældre Sagen: Fuld tillid til kommunernes nødberedskab

Ældre Sagen har forståelse for, at der allerede nu er og vil komme flere hårde prioriteringer i ældreplejen
18.03.2020

På grund af Corona-smitten er en del kommuner tvunget til at lukke ned for en del af den praktiske hjælp til hjemmehjælpsmodtagere.

På plejehjem indføres der nødberedskaber for at begrænse smitten mest muligt. Besøg på plejehjem er ikke tilladt.

Hårde prioriteringer i ældresektoren

Ældre Sagen har forståelse for, at der allerede nu er og vil komme flere hårde prioriteringer i ældreplejen:

  • Vi har tillid til kommunernes prioriteringer under krisen
  • Vi har forståelse for begrænsning af kontakter til svækkede ældre for at undgå smittespredning
  • Livsvigtige funktioner må prioriteres først, og den personlige pleje må prioriteres over den praktiske bistand

Ældre Sagen bakker op om og har tillid til, at medarbejderne gør alt, hvad de kan i den nuværende situation.

Pårørende er bekymrede

Ældre Sagen bakker naturligvis 100 procent op om restriktioner omkring besøg for at forebygge smitte, men det er også på sin plads at vise forståelse for pårørendes reaktioner på, at de får forbud mod besøg.

Nogle pårørende er bange for at deres nærmeste ikke længere kan kende dem, hvis de fx ikke kan besøge dem i en måned eller mere.

Det gælder især mennesker med demens.

Nogle pårørende kan være usikre på, om deres nærmeste er overladt til medarbejdernes pleje alene, især i en situation med nødberedskab. Og bange for at plejehjemsbeboernes sociale liv begrænses yderligere.

Hvis man er ramt af demens og på vej til at flytte på plejehjem, vil det normalt være de pårørende, der hjælper til med at vænne beboeren til sine nye omgivelser.

Det vil ikke kunne lade sig gøre i den nuværende situation, og det gør flytningen sværere.

Hvis beboeren er alvorligt syg og døende henstiller Ældre Sagen til, at det i hvert enkelt tilfælde undersøges om det er muligt, at de pårørende kan komme på besøg, og evt. benytte værnemidler.

Det er vigtigt, at medarbejderne forsøger at hjælpe beboere og pårørende med at holde kontakten via telefon eller videoopkald – så vidt det er muligt.

Øvrige muligheder kunne være:

  • Stå ude foran plejehjem og vinke, måske tale/råbe til hinanden gennem halvåbent vindue og med meters afstand
  • Komme og aflevere brev, godter, gave
  • At personalet har fotos af pårørende at vise, og at de taler med beboerne om deres familie og holder minderne/den mentale bevidsthed i live

Ældre Sagen har aflyst alle besøg

Regeringen har bedt os alle vise særligt ansvar for at passe på vores ældre, svækkende og kroniske syge.

Ældre Sagen har derfor besluttet at aflyse alle arrangementer og aktiviteter foreløbig frem til 1. juni 2020.

Læs mere: Ældre Sagen aflyser alle aktiviteter og arrangementer

Dog er der mange nye tiltag, som alligevel gør det muligt for Ældre Sagens frivillige at holde kontakten med ældre i vores samfund. Det kan være over telefon eller videosamtaler.

Hent dokumentet: frivilligt arbejde i en tid med corona

Vi skal alle mindske risikoen for, at ældre eller svækkede smittes, og vi skal alle mindske risikoen for, at ansatte i sundhedsvæsnet og ældreplejen smittes.

Hold sig opdateret

Få overblik over seneste nyt fra Ældre Sagen om coronavirus. På siden samler vi også gode råd, viden og inspiration i en tid med corona. Siden opdateres løbende.

Gå til www.aeldresagen.dk/coronavirus

Sidst opdateret 25.03.2020