Coronavirus: Risiko handler mere om sundhed end alder

Det er positivt og meget tiltrængt, at Sundhedsstyrelsen har præciseret, hvornår ældre er i særlig risiko, hvis de bliver smittet med coronavirus.
04.05.2020

I de første måneder af Coronakrisen har myndighederne sagt, at ældre er en særlig udsat risikogruppe.

Alle over 65 år er blevet betegnet som værende i særlig risiko uanset helbred.

Ældre Sagen har fået mange henvendelser fra ældre og pårørende, der har været usikre på, om de eller deres kære skal opfattes som særligt udsatte, blot fordi de er fyldt 65 år.

Ældre Sagen har tidligt i forløbet anmodet Sundhedsstyrelsen om at nuancere billedet.

Derfor er det både tiltrængt og glædeligt, at Sundhedsstyrelsen nu slår fast, at den enkeltes sundhedstilstand vægter højere end alder, når det gælder risikoen for at blive alvorligt syg.

- Det at være ældre, er meget forskelligt fra person til person. Vi har i Ældre Sagen altid sagt, at personen kommer før alderen. Det er positivt, at Sundhedsstyrelsen nu siger det samme. Jeg håber, at de nye retningslinjer vil medvirke til, at unødig bekymring og selvbegrænsning blødes op. For os handler det om at minimere unødvendig isolation, ensomhed og inaktivitet, siger adm. direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup.

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger til ældre

Tvivlen er der fortsat

Ældre Sagen mener dog også, at de nye retningslinjer vil åbne for rigtig mange spørgsmål og tvivl hos den enkelte.

Er man selv i tvivl, kan man sammen med egen læge foretager en konkret og individuel vurdering af ens situation.

Risiko handler om sundhed

Den enkelte ældres risiko for et alvorligt sygdomsforløb afhænger i væsentlig grad af, hvor rask, frisk og rørig, man er, om ens funktionsniveau er godt, og af ens fysiske formåen og aktivitet, fx om man går ture, cykler eller tilsvarende.

Det betyder også noget, om man kan klare sig i eget hjem.

Eksempelvis er en rask 75-årig uden kronisk sygdom i mindre risiko for et alvorligt forløb end en 62-årig med hjerte-kar-sygdom og diabetes.

På samme måde må en fysisk aktiv 79-årig, der vanligvis klarer sig selv forventes at være i mindre risiko for et alvorlig sygdomsforløb end en 74-årig med lungesygdom.

Et godt liv – hele livet

Ældre Sagen glæder sig over, at Sundhedsstyrelsen i de nye retningslinjer fremhæver, at tiltagene for at reducere smitterisikoen skal balanceres med hensynet til ens livskvalitet.

- Vi vil leve et godt liv hele livet, og her er samvær med vores kære helt afgørende. Det gælder både for dem, der bor i eget hjem og for dem der er på plejehjem, og det er jeg glad for, at retningslinjerne nu også skriver sort på hvidt, siger Bjarne Hastrup.

Plejehjemsbeboere stadig i særlig risiko

Sundhedsstyrelsen vurderer stadig, at plejehjemsbeboere er i særlig risiko for et alvorligt sygdomsforløb med Coronavirus.

Det skyldes, at beboerne typisk har en eller flere kroniske sygdomme og nedsat funktions- og aktivitetsniveau.

Kroniske sygdomme øger risiko

Sundhedsstyrelsen har oprettet en liste over de kroniske sygdomme, der indtil nu er baggrund for at sige, kan øge risikoen for et alvorligt sygdomsforløb, hvis man bliver smittet med coronavirus.

Gå til Ældre Sagens side om coronavirus

Sidst opdateret 14.05.2020