Brug for akut strategi mod isolation og ensomhed hos ældre

Ældre Sagen har længe presset på for at få en indsats mod de stigende problemer med isolation og ensomhed blandt ældre. Nu begynder de politiske forhandlinger

Der er stort behov for et partnerskab for at modvirke ensomhed bland de ældste under COVID-19.

COVID-19 øger mistrivslen

Allerede inden COVID-19 havde vi i Danmark en kæmpe udfordring med ensomhed blandt danskere i alle aldre. De restriktioner og den isolation, som COVID-19 har medført, har skabt endnu mere social isolation, ensomhed og mistrivsel, især blandt særligt udsatte og mennesker på kanten.

Nye indsatser mod ensomhed på vej

Ældre Sagen og Røde Kors glæder sig over, at Folketingets partier er blevet enige om indsatser for at modvirke ensomhed blandt børn, unge, udsatte voksne og mennesker med handicap under COVID-19.

Det sikrer en vigtig og nødvendig her og nu indsats, og vi ser frem til at bidrage til det arbejde. 

Nye forhandlinger indledes tirsdag

Det er dog livsnødvendigt, at der snarest indgås en tilsvarende aftale på ældreområdet, hvor forhandlingerne i Folketinget indledes på tirsdag.

Ældre Sagen og Røde Kors tilbyder bistand

Også her bør der etableres et partnerskab, som på linje med de tre øvrige udarbejder en akut strategi for at afhjælpe ensomhed blandt ældre under COVID-19. Ældre Sagen og Røde Kors tilbyder at facilitere dette arbejde.

– Vi står overfor massive udfordringer med stigende ensomhed i Danmark. Den situation er forværret under Corona-krisen, hvor især vores ældre er meget isolerede. Derfor er det vigtigt med en indsats mod ensomhed, mens Corona-krisen står på. Det vil modvirke både ensomhed og mistrivsel i de kommende måneder.

Men lige så vigtigt: Det vil give os værdifulde erfaringer, som vi kan bygge på, og som kan tages med i en langsigtet strategi til at forebygge og bekæmpe ensomhed, siger Anders Ladekarl, generalsekretær, Røde Kors. 

– Vores ældre på plejehjem og svækkede ældre i eget hjem, som allerede i ugevis har været isoleret fra familiebesøg, higer efter mulighed for igen at få kontakt til deres nærmeste og/eller frivillige, som er deres livline i dagligdagen.

Det skal vi sikre dem. Men vi må ikke glemme, at der allerede før Corona-krisen var 350.000 svært ensomme danskere, heraf 50.000 ældre over 65 år. Deres vanskeligheder forsvinder ikke, når den akutte krise er overstået.

Derfor må vi også stå sammen om at arbejde os frem mod en langsigtet national strategi for at komme den svære ensomhed til livs, siger Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen.

Læs mærkesagen: Ingen ældre skal føle sig ensomme

Baggrund for den nye aftale

Folketingets partier (regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Alternativet) har i går (udmeldt i dag) indgået aftale om en række initiativer for ca. 215 mio. kr.

Initiativerne skal sikre, at socialt udsatte børn og voksne og mennesker med handicap kan komme bedst muligt igennem tid med COVID-19. 

Som en del af aftalen bliver der nedsat tre nye partnerskaber for hhv. udsatte børn og unge, udsatte voksne og mennesker med handicap.

Partnerskaber skal under hele genåbningen være med til at skabe tryghed og modvirke ensomhed og mental mistrivsel hos sårbare og udsatte grupper.

Desuden skal hvert partnerskab udarbejde en strategi for at modvirke ensomhed under COVID-19 hos den målgruppe, som partnerskabet omhandler.

Partnerskabernes strategier samles efterfølgende til én samlet strategi for at modvirke ensomhed på tværs af de tre målgrupper.

Ældre Sagen og Røde Kors opfordrer til, at der nedsættes et tilsvarende partnerskab på ældreområdet. 

Hold dig opdateret

Få overblik over seneste nyt fra Ældre Sagen om coronavirus. På siden samler vi også gode råd, viden og inspiration i en tid med corona. Siden opdateres løbende.

Gå til www.aeldresagen.dk/coronavirus

Sidst opdateret 14.05.2020