Besøgsrestriktioner strider mod menneskerettigheder

I et nyt brev til Magnus Heunicke påpeger Ældre Sagen fortsat bekymring for plejehjemsbeboeres rettigheder og trivsel.
23.11.2020

De nye regler om besøgsrestriktioner indebærer stadig for massive indgreb i grundlæggende rettigheder, og dermed også store konsekvenser for beboernes trivsel og helbred. Det skriver Ældre Sagen i et brev til Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke.

I brevet lægger Ældre Sagen vægt på, beskyttelsen af folkesundheden skal kunne stå mål med de indgreb, der sker i den enkeltes rettigheder, og det gør de nuværende indgreb ikke.

Beskyttelse af privatlivet

Et plejehjem er ikke en institution, og en plejebolig er beboerens eget hjem. Med besøgsrestriktioner i beboerens eget hjem rammes beboere i plejeboliger hårdere end mennesker, som bor i andre boligformer.

Ingen mennesker i andre boligtyper udsættes på denne måde for indgreb i den personlige frihed og retten til privat- og familieliv. Dermed sker der en forskelsbehandling af de borgere, som bor i en plejebolig, sammenlignet med den øvrige befolkning.

Beboere på plejehjem har de samme rettigheder som alle andre i befolkningen og må ikke stilles ringere end andre. Med de nugældende regler sker der en uacceptabel forskelsbehandling af beboere i plejeboliger sammenholdt med den øvrige befolkning.

En forskelsbehandling, som resulterer i store menneskelige omkostninger i form af manglende trivsel, ensomhed og utryghed for de mennesker, der forventeligt har den korteste tid tilbage at leve i.

Læs Ældre Sagens synspunkter om plejehjem og hjemmehjælp i forbindelse med coronakrisen

Forslag til ændringer

Ældre Sagen ønsker selvfølgelig at beskytte plejehjemsbeboere mod COVID-19, men holder fast i, at det godt kan gøres på en anden måde end de nuværende indgreb. 

De konkrete forslag er: 

  • Giv mulighed for, at den enkelte beboer deltager i beslutningen om, hvem og hvor mange der skal have mulighed for at komme på besøg i beboerens bolig
  • Sæt en proportional grænse for antal besøgende. Det kan fx være op til fem gennemgående pårørende pr. beboer, som kan besøge beboeren i egen bolig -
  • Sørg for værnemidler til de besøgende og sørg for kommunikation om brug af værnemidler og om, hvordan man som besøgende overholder en god hygiejne -
  • Hvis en beboer er døende eller kritisk syg, skal det kommunikeres tydeligt ud, at samtlige pårørende til enhver tid må aflægge besøg - Intensiver testning af medarbejdere, så det kan forbygges, at smitten kommer ind på plejehjem af den kanal -
  • Anbefal pårørende at lade sig teste hyppigt

Læs mere om Ældre Sagens arbejde for pårørende

Nyt fra Ældre Sagen om coronavirus

Få overblik over seneste nyt fra Ældre Sagen om coronavirus. På siden samler vi også gode råd, viden og inspiration i en tid med corona.

Gå til www.aeldresagen.dk/coronavirus

Sidst opdateret 14.04.2021