Besøgsrestriktioner er fortsat for stramme

Coronavirus: Der bør åbnes mere for indendørs besøg i plejeboliger
04.06.2020

Der bliver taget for små skridt mod mere normale besøg hos beboere på plejehjem.

Ældre Sagen efterlyser flere lempelser af besøgsrestriktionerne i de opdaterede retningslinjer, Sundhedsstyrelsen nu arbejder på.

Det er bl.a. tid til, at der åbnes mere for, at ældre kan have besøg af pårørende indendørs.

- Det haster med bedre muligheder for besøg på plejehjem. Vi taler om mennesker med begrænset tid tilbage at leve i, og de risikerer at skulle leve med meget begrænset kontakt med familie og venner. Det kan vi ikke være tilfredse med, siger adm. direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup.

Ældre Sagen hører dagligt om både nedsat kognitive funktioner og nedsatte fysisk funktionsevne som følge af, at pårørende ikke har adgang til plejehjem i samme omfang som tidligere.

Ikke sundhedsfagligt belæg for indendørs forbud

Ifølge det sundhedsfaglige input til lempelser af besøgsrestriktioner er der ikke belæg for fortsat at nægte besøg i ældres egen plejebolig.

Indendørs besøg kan muliggøres ved at skrue op for hyppig rengøring, klar og tydelig information og vejledning om håndhygiejne, afspritning og afstand.

- Plejehjemmene kan langt bedre håndtere besøg nu, end de kunne for to måneder siden.  Vi er i en situation, hvor der er bedre kontrol over pandemien, lavt smittetryk, faldende antal indlagte og flere værnemidler, siger Bjarne Hastrup.

Besøg uden tidsbegrænsning

Ældre Sagen har indtil nu set mange eksempler på meget restriktive fortolkninger af mulighederne for besøg, hvor der i praksis fx. kun er mulighed for besøg fx. 15 minutter to gange om ugen.

Det bør sikres, at besøg kan vare længere tid og foregår hyppigere.

Ved besøg i egen bolig bør der ikke være tidsbegrænsning på varigheden af besøg eller på hyppigheden af besøg.

Læs også: Spørgsmål og svar om besøg på plejehjem

Sidst opdateret 09.07.2020