Besøgsrestriktioner bør ophæves 1. juli

Ældre Sagen foreslår, at besøgsrestriktionerne på plejehjem ophæves, såfremt det lave smittetryk fortsætter juni måned ud

Der er intet sundhedsfagligt grundlag for de stramme besøgsrestriktioner på plejehjem. Ældre Sagen foreslår derfor i et høringssvar til Sundheds – og Ældreministeriet, at besøgsrestriktionerne ophæves den 1. juli, så længe smittetrykket fortsætter på så lavt blus juni måned ud.

Læs høringssvaret om besøgsrestriktioner her

Intet belæg for strammere restriktioner

Ældre Sagen er meget skeptiske over, at der lægges op til strammere restriktioner end Sundhedsstyrelsen finder sundhedsfagligt belæg for.

Det gælder både antallet af besøgende, ministeriet foreslår begrænset til 1-2 personer og de begrænsninger, der stadig er for tidspunkt og besøgslængde. 

Det er ifølge Ældre Sagen positivt, at besøg på udendørsarealer nu ikke er forbudt, og at der åbnes op for besøg i den del af boligen, som den enkelte beboer selv råder over. Men det er ikke nok. Der bør skabes mere fleksibilitet for både beboere og pårørende, så man tager hensyn til den enkeltes behov.

Læs Ældre Sagens anbefalinger til myndighederne her

Uklar kommunikation

Der er desuden for stort rum til fortolkning hos det enkelte plejehjem, og Ældre Sagen opfordrer derfor til mere præcis og klar kommunikation

Sidst opdateret 09.07.2020